fbpx

Benzín o 300 Kč dražší: Kvůli certifikaci biomasy?0

S ročním zpožděním má v ČR vstoupit v platnost nařízení o certifikaci biomasy a biopaliv. K čemu je certifikace dobrá? Co musí certifikované výrobky splňovat? Vyplatí se je kupovat?

Tankujete co nejlepší paliva s příměsí biosložky, která mají být šetrnější k životnímu prostředí? Při pěstování biomasy pro biopaliva však také vznikají emise skleníkových plynů. Tyto emise má ale brzy zásadně omezit tzv. certifikace. Co to je certifikace biomasy?

„Emise skleníkových plynů při výrobě biopaliv a biomasy musí být v roce 2018 o 60 % nižší.“

Reklama

Biopaliva jsou v poslední době často kritizována za vysokou produkci emisí skleníkových plynů, které vznikají při jejich výrobě. Neustálé zpochybňování ekologických přínosů biopaliv vedlo Evropskou unii k zavedení systému certifikace. Ta má dokázat, že při výrobě biopaliv (například bionafty z řepky) dochází k úspoře emisí skleníkových plynů a že suroviny pro výrobu biopaliv a biomasy se pěstují udržitelným způsobem.  

Biomasa a biopaliva na Nazeleno

   – Biomasa a výroba elektřiny

   – Biomasa v ČR: Řepka olejná

   – Spalování biomasy: Konopí

   – Biopaliva: Posel ekologie?

   – Kontroverzní biopaliva

 

Principem certifikace je doložit udržitelnost výroby biopaliv, což se dokládá auditem všech článků řetězce počínaje zemědělcem a konče výrobcem biopaliv,“ objasňuje Jiří Trnka, výkonný ředitel CZ Biom, Českého sdružení pro biomasu.

Certifikace biomasy: Kritéria udržitelnosti

Suroviny pro výrobu biomasy musí splňovat celou řadu tzv. kritérií udržitelnosti, které vycházejí ze Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jde například o to, že biomasa nesmí pocházet z oblastí s vysokou biodiverzitou ani z oblastí s vysokými zásobami uhlíku (například z mokřadů, rašelinišť a trvale zalesněných oblastí). Dále musí být dodržovány zákonné podmínky tzv. správné zemědělské praxe, které musí zemědělci plnit, aby dostali přímé dotace.

Pro certifikaci biomasy je třeba dodržovat kritéria udržitelnosti
Pro certifikaci biomasy je třeba dodržovat kritéria udržitelnosti

Hlavním kritériem udržitelnosti je minimálně 35% redukce emisí skleníkových plynů oproti tradičním fosilním palivům. Při použití biopaliva tedy musí vzniknout méně emisí než spalováním nafty a benzínu, a to i když se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a přepravě. Následně v roce 2017 to už má být o 50 % a v roce 2018 dokonce o 60 % méně emisí.

Biomasa a certifikace 

Jak probíhá certifikace?

V procesu certifikace se vychází z podložených výpočtů, které dokazují splnění stanovených kritérií při pěstování a sklizni biomasy, jejím skladování, přepravě, zpracování a spotřebě.

Certifikáty vydávají akreditované certifikační orgány, a to až po detailní kontrole výrobního systému žadatele. Certifikaci potřebují výrobci biopaliv a další osoby uvádějící biopaliva na trh, obchodníci s plodinami, biomasou a dalšími produkty určenými k výrobě biopaliv i pěstitelé. Současné certifikáty, platné v EU (např. ISCC) jsou vydávány s platností na jeden rok a nyní jsou již nutností pro české vývozce především do sousedního Německa. Pro český trh se předpokládá obdobný proces certifikace.

Jak se certifikace promítne do vašich účtů?

Podíl biosložky přidávané do pohonných hmot v ČR nyní činí 4,1 % u benzínu a 6 % u motorové nafty. Nové opatření tedy může podle propočtů Ministerstva životního prostředí zvýšit náklady na provoz jednoho vozu o 300 Kč ročně. Autodopravci si pak mohou připlatit až statisíce korun.

Do roku 2020 pak má podíl složek z obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách vzrůst na minimálně 10 %, takže náklady mohou dále růst.

Usnadnění obchodu s biomasou a biopalivy

Certifikace biomasy má zároveň usnadnit obchodování, neboť v případě českých výrobců odstraňuje obchodní překážku stanovenou ze strany odběratelů z Německa, kdy je při dovozu nutno doložit právě certifikát dokládající splnění kritérií udržitelnosti. V Německu totiž tato nařízení platí již od 1. 1. 2011, a pokud biopalivo nedisponuje patřičným certifikátem, není možné jej nabízet na trhu.

V první fázi bude systém certifikace zajišťovat sběr informací o počtu firem zapojených do obchodu s biomasou a biopalivy. „Systém navyšuje některé požadavky k identifikaci komodit a zlepšení sledovatelnosti v řetězci od pěstitele, skladu, výrobce paliva až po obchodníky s palivem. Specifické požadavky platí i v otázce množstevních bilancí,“ vysvětluje Lubomír Šimek, vedoucí auditor z nezávislé certifikační společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Biosložka v pohonných hmotách v ČR tvoří 4,1 % u benzínu a 6 % u nafty
Biosložka v pohonných hmotách v ČR tvoří 4,1 % u benzínu a 6 % u nafty

Zákony o certifikaci biomasy: Platnost od ledna 2012

Pro zajištění shody v tzv. kritériích udržitelnosti jsou členské státy EU povinny zavést systém certifikace biopaliv a surovin pro jejich výrobu. Česká republika přijme nezbytná legislativní opatření týkající se certifikace biomasy co nejdříve, neboť už nyní má v tomto ohledu téměř roční zpoždění. Lhůta pro začlenění všech souvisejících opatření do českých zákonů byla totiž od EU původně stanovená do prosince 2010. Zpoždění je podle odborníků dáno nedostatečnou spoluprácí odborných organizací, jako je například Agrární komora a Svaz pěstitelů olejnin.

Nyní je úprava českých zákonů plánována ke dni 1. 1. 2012. Všechny požadavky spojené s certifikací budou zapracované do Zákona na ochranu ovzduší (zejména tzv. kritéria udržitelnosti, které se již v současnosti projednávají v Senátu) a do prováděcího nařízení vlády, které bude obsahovat podrobnosti ohledně celého kontrolního systému.

Do roku 2020 má podíl biosložky v pohonných hmotách vzrůst na minimálně 10 %
Do roku 2020 má podíl biosložky v pohonných hmotách vzrůst na minimálně 10 %

Po schválení veškeré legislativy přistoupí Ministerstvo životního prostředí k tendru na certifikační firmy, které budou oprávněny certifikovat produkty z biomasy na území ČR. Ze zákona však budou uznávány též všechny zahraniční certifikáty, které už řada výrobců vzhledem k vývozu biopaliv a biomasy má již dnes. Od ledna 2012 tak bude možné v ČR uvádět na trh jen certifikovaná biopaliva.

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Českým sdružením pro biomasu a nezávislou certifikační společností Bureau Veritas.

Autor: Redakce Nazeleno.cz