fbpx

BASF vyvíjí inovativní produkty pro trvalou elektromobilitu0

  • Expanze aktivit u baterií rozšíří portfolio inovativních materiálů
  • Lehké materiály a teplotní management zvýší dojezd elektromobilů
  • Řešení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro skladování energie umožní udržitelnou a k životnímu prostředí přátelskou elektromobilitu

Baterie jsou pro elektromobilitu klíčovou technologií budoucnosti. V následujících pěti letech proto BASF investuje několik set miliónů eur do výzkumu, vývoje a výroby materiálu pro baterie.

Nové materiály umožní výkonnější baterie

Mimo zdokonalování materiálu pro katody se BASF nedávno zaměřil také na vývoj elektrolytů. Kvalitní a na míru uzpůsobené elektrolyty jsou spolurozhodujícím činitelem pro výkonnost baterií. „Se vstupem na trh s elektrolyty jsme rozšířili naše portfolio o inovativní řešení pro vysoce výkonné lithium-iontové baterie a můžeme tak v budoucnu podporovat naše zákazníky v soutěži na poli elektromobility,“ zdůraznil Dr. Andrea Kreimeyer, člen představenstva výkonných ředitelů a výzkumný výkonný ředitel BASF SE. Vedle materiálů pro lithium-iontové baterie, ke kterým patří také řešení pro anody a odlučovače, pátrá BASF i po bateriových konceptech na bázi lithium-síra a lithium-vzduch.

Našimi výzkumnými aktivitami významně přispíváme k tomu, aby byly elektromobily dostupné, přívětivé k životnímu prostředí, a aby byly trvalé. K tomu je potřeba takových komponentů, které umožní větší perimetr dojezdu při menší váze a nižší ceně,“ vysvětluje Kreimeyer.

Lehké materiály a chytrý inteligentní management sníží spotřebu energie

Aby byla vykompenzována dvousetkilová váha současné baterie, a aby se zároveň udržel adekvátní dojezd elektromobilů, musí být hmotnost vozů redukována lehčími ostatními komponenty. To s sebou přináší řadu nových požadavků na materiály. Jsou tím míněny mimo jiné zcela nové vlastnosti týkající se tepelné stability, elektromagnetického stínění a ochrany před ohněm. Ačkoli plasty již dnes vedou k vysokým úsporám hmotnosti při jejich využití například na podvozku, vnitřním prostoru vozidla, nebo prostoru motoru, jsou přesto nezbytné i multifunkční lehké materiály. BASF proto pracuje například s rychle tvrdnoucími epoxidovými, polyuretanovými a polyamidovými pryskyřicemi pro vyztužení kompozitních vláken, která se využívají pro výrobu lehkých karoserií. Zmíněné může vést v oblasti strukturálních stavebních součástí a šasi vozidla k dalším úsporám od 100 do 150 kilogramů.

BASF přináší řešení také pro kvalitnější teplotní management v elektromobilu. „Když rostou v létě teploty, spotřebuje klimatizace v autě energii, která pak logicky chybí pro větší dojezd vozidla,“ vysvětluje Kreimeyer. Pigmenty, které odrážejí infračervené paprsky slunečního světla vyrábějícího teplo, se starají v interiéru a v laku vozidla o to, že teplota ve vnitřku příliš nestoupne. A zatímco v zimě spalovací motor dodává odpadní teplo, elektromobil spotřebovává proud k vytopení vnitřku. Aby se udržela nižší spotřeba energie, je nezbytné izolovat elektromobily kvalitnější pěnou proti chladu. I toto v konečném důsledku zvyšuje jeho dojezd.

Trvalá elektromobilita – více než pouhý elektromobil

Inovace z prostředí chemie a správný mix energie budou rozhodujícím činitelem pro to, že elektromobily zaznamenají průlom a stanou se též trvalou součástí automobilismu. „Nahlížíme na téma v celku. Elektromobilita přispěje k ochraně životního prostředí jen tehdy, když elektrický proud na dobíjení baterií bude vyráběn efektivně a s ohledem na CO2. Proto hledáme také řešení, jak může být proud vyráběn z obnovitelných zdrojů – ze síly větru a slunce. Nadto vyvíjíme nové skladovací technologie, aby tyto formy energie, zvláště v naší zeměpisné šířce, mohly být k dispozici v každé hodině po celý rok,“ podotýká Kreimeyer.

O společnosti BASF

Společnost BASF – The Chemical Company je globálním leaderem v oblasti chemického průmyslu. Společnost má velice široké portfolio zahrnující chemikálie, plasty, stavební materiály, zemědělské produkty i jemnou chemii. Společnost je spolehlivým partnerem pro prakticky všechna průmyslová odvětví a svým partnerům nabízí produkty o vysoké přidané hodnotě a inteligentní systémová řešení, jež jim umožňují dosahovat stále větších úspěchů.

Společnost BASF vyvíjí nové technologie s potenciálem hledání odpovědí na globální problémy, jako je změna klimatu, potřeba vyšší energetické efektivnosti a vyšší mobility. BASF zaměstnává zhruba 109 000 lidí a v roce 2010 vykázala tržby ve výši 63,9 miliard Eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovatelné na akciových trzích ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN).

Více informací o společnosti BASF najdete na internetu na adrese www.basf.com nebo na Social Media Newsroom: www.newsroom.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF Czech spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2010 měla v České republice skupina BASF 189 zaměstnanců a dosáhla obrat ve výši 323 miliónů Eur.

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz