fbpx

BASF boduje v oblasti výzkumu a inovací0

Chemická společnost BASF nabízí inteligentní řešení pro nové výzvy budoucnosti. Výzkum a vývoj probíhá nejen na základě nových systémů a funkčních materiálů, ale využívá také inovativní průřezové technologie, jako jsou například nanotechnologie.

Nanotechnologie se zabývají vývojem, výrobou a použitím materiálů, jejichž struktura, částice, vlákna či destičky jsou menší než 100 nanometrů, díky čemuž tyto materiály disponují novými vlastnostmi. Mnoho inovací v oblastech, jako je automobilová technologie, energetika, elektronika či stavebnictví a lékařství, by bez nanotechnologie nebylo možné uskutečnit. BASF používá tuto technologii pro vývoj nových řešení a pro vylepšení stávajících produktů.

Vysoce účinné izolační materiály

Nový vysoce účinný izolační materiál společnosti BASF získal díky nanopórům specifické vlastnosti. Slentite™ je první vysoce účinný izolační panel na bázi polyuretanu, který ve srovnání s tradičními materiály zabírá pouze poloviční prostor, přičemž však nabízí stejné izolační vlastnosti. Až 90 % objemu organického aerogelu obsahuje vzduchem naplněné póry o průměru pouze 50 až 100 nanometrů. V důsledku toho je volnost pohybu molekul vzduchu omezená a přenos tepla je snížen.

Grafen

Materiál, který by mohl přispět ke klíčovému technickému pokroku organických diod emitujících světlo (OLED), displejů, a dokonce i baterií a katalyzátorů, je grafen. Grafen úzce souvisí s grafitem, který se například používá v tuhách tužek. Grafen ale na rozdíl od grafitu tvoří jen jedna vrstva atomů uhlíku tenká méně než jeden nanometr. Tento materiál je velmi účinný vodič elektrického proudu a tepla. Je velmi stabilní, ale také pružný a flexibilní. Vzhledem k tomu, že je tak tenký, se ve skutečnosti černý materiál jeví jako průhledný.

Materiál grafen (vpravo) a izolace Slentite. (Foto: BASF) 

Bezpečné využití potenciálu nanotechnologií

Využívání nových technologií vždy vyžaduje objektivní posouzení nejen přínosu, ale také možných rizik, které s nimi mohou souviset. I proto je kromě výroby a vývoje nanomateriálů další prioritou výzkumů také posouzení rizik nanočástic. V uplynulých deseti letech proto BASF provedla více než 150 vlastních toxikologických a ekotoxikologických studií a s externími partnery se podílela i na dalších 30 projektech. V globální síti také společnost spolupracuje s více než 600 významnými univerzitami, výzkumnými ústavy a firmami po celém světě a jako první a doposud jediná společnost v Německu pořádá dialogová fóra zaměřená na nanotechnologie.

Další informace naleznete na www.basf.cz

Autor: Komerční sdělení