fbpx

Bartákův hrnec pro „nejlepšího ekologického zemědělce roku 2009“ putuje na Valašsko0

TISKOVÁ ZPRÁVA

V pořadí již osmnácté slavnostní udělení titulu „nejlepší ekologický zemědělec roku“,  spojené s  předáním putovního „Bartákova hrnce“  za loňský rok, bylo podle tradice připraveno na poslední květnovou sobotu. Letos se uskutečnilo na valašském ekostatku společnosti AgroFyto s.r.o. v Horní Lidči a oceněni byli její jednatelé  Ing. Ludmila Mužikovská a Vilém Rudolf.                                                

Prestižní cenu, jejímž smyslem je především propagace biopotravin a ekozemědělství mezi nejširší veřejností, uděluje Nadační fond Bartákův hrnec, který bez přerušení navázal na shodnou činnost Nadace rytíře Františka Horského (později Nadačního fondu RFH), jež byla Ing. Richardem J. Bartákem, CSc.  a jeho dvěma přáteli založena roku 1991. Ocenění, přezdívané podle tohoto iniciátora tradice a nestora českého ekologického zemědělství, se uděluje vždy na statku vybraného ekozemědělce, jehož práci, úspěchy a vynikající výsledky v minulém roce ocenila odborná komise. Prestižní titul se pojí s finanční odměnou (15 000 Kč)  v podobě symbolických „zlaťáků“ (desetikorun čerstvé ražby), jimiž je putovní hrnec naplněn. Jeho držitel je vybírán i na základě návrhů veřejnosti, které nejsou nijak omezeny, a to po výzvě nadačního fondu  ve vánočním čísle specializovaného měsíčníku Bio.  Hodnoceny jsou vždy nabídka a úroveň služeb, objem a kvalita bioproduktů, ekologické vztahy hospodářství, přínos pro rozvoj oboru, využití druhotných surovin a energetických zdrojů apod.

Reklama


Bartákův hrnec letos doputoval do ekostatku společnosti AgroFyto s.r.o. v Horní Lidči

Slavnostní předání Hrnce se na oceněném hospodářství stává vyvrcholením Dne otevřených dveří, při čemž se zlaťáky vysypou novému držiteli do ošatky. Ten pokaždé návštěvníky  pozve na odbornou exkurzi po svém hospodářství, kterou doplňuje beseda, ochutnávka místních ekologických produktů a další doprovodný program.

Letošním oceněním zdůrazňujeme zásluhy, které mají oba jednatelé na  úspěšné transformaci socialistického družstva na dnešní efektivní soukromý zemědělský podnik, kdy minimalizovali jeho porodní potíže a obvyklé rozdrobení původního majetku na množství bankrotujících vlastnictví, přičemž firmu dovedli až k hospodaření v ekologickém režimu  v poměrně velkém celku,“zdůrazňuje  Richard J. Barták v roli doyena oboru. „Za vývojem jistě nikterak bezbolestným  je zde úctyhodná pracovitost, vytrvalost až zdravá tvrdohlavosti oceněných i jejich týmu, díky které  si mj. pochutnáváme i na skvělých biojogurtech kysaných bionápojích produkovaných právě z  biomléka AgroFyta.“ 

Že jsme v roce 1998 vstoupili do přechodného období k ekologickému hospodaření nejprve s masným  a později i s mléčným skotem,  toho dnes nelitujeme, “ říká Ludmila Mužikovská. „Sice  jsme museli dva kravíny přebudovat na volné ustájení, s úvěrem, který ještě splácíme, vybudovat novou dojírnu, zázemí pro sklad biokrmiv a další náležitosti, náročnější práce musela přejít do krve i zaměstnancům, ale od roku 2006 se z našeho certifikovaného biomléka dělají v Mlékárně Valašské Meziříčí produkty, které sbírají jedno ocenění za druhým. Věříme, že sázka na bioprodukty se nám zejména z dlouhodobého pohledu vyplatí.“


Přesypání mincí z Bartákova hrnce do ošatky

Ekostatek, působící ve valašských obcích Lidečko a Horní Lideč v Chráněné krajinné oblasti Beskydy  mezi Valašskými Klobouky a Vsetínem,  dnes obhospodařuje 690 ha luk a pastvin a 157 ha  orné půdy.  Na pastvě může být až 650 ks skotu; běžně se pase asi 120 ks dojnic holštýnského plemene s telaty a jalovicemi a asi 120 ks skotu masného plemene Siementhal s telaty, jalovicemi a mladými býky. Průměrně se denně nadojí 2000 litrů biomléka, které mlékárna ve Valašském Meziříčí zpracovává na speciální biovýrobky, např. kysaný biomléčný nápoj, který získal ocenění Česká biopotravina roku 2006, Cenu hejtmana Zlínského kraje 2006, cenu Perla Zlínska – nejlepší výrobek Zlínského kraje 2006, Nejlepší mlékárenský výrobek roku 2007. Stejně tak biojogurty  – bílý, borůvkový a jahodový – byly oceněny jako nejlepší mlékárenský výrobek roku 2008 a získaly cenu hejtmana Zlínského kraje roku 2008 a cenu Perla Zlínska, nejlepší výrobek 2008. Letos  chtějí v Lidečku vyřešit i prodej hovězího biomasa ze dvora.

Celý provoz zajišťuje 17 pracovníků (traktoristé, mechanici, dojičky, technici). Společnost spolupracuje s obcemi i při zimní údržbě komunikací, veřejných zelených a sportovních ploch apod.

Autor: Redakce Nazeleno.cz