fbpx

Architekt z ČVUT navrhl unikátní Dřevenou jeskyni0

Marek Pavlas z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického navrhl neotřelou dřevostavbu sestavenou z lepených panelů. Konstrukce, připomínající jeskyni, bude k vidění na více místech.

Sestup do jeskyně je návratem ke kořenům hledání útočiště před vnějším světem, objevováním prvotního lidského obydlí. Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, který si člověk osvojil pro stavbu svého domu. Dřevěná jeskyně architekta Marka Pavlase nabízí cestu k odhalení podstaty lidské potřeby chránit sebe a svou rodinu před nepřízní okolního světa. Ukazuje na cestu člověka z přítmí otvoru ve skále ven na denní světlo.

Cílem projektu bylo vytvořit reálný vzorek konstrukce v měřítku 1:1

Autor Marek Pavlas projekt uskutečňuje jako součást svého studia postgraduálního programu na Fakultě architektury ČVUT, kde se zaměřuje na vícepodlažní dřevostavby z vrstvených lepených panelů. Cílem projektu bylo vytvořit reálný vzorek konstrukce v měřítku 1:1 a ověřit tak možnosti a vlastnosti technologie na konkrétním příkladu. Vystavení pavilonu na různých umístěních se zaměřením na studenty stavebních oborů a odbornou veřejnost podporuje získávání širšího povědomí o technologii.

 

Od skici až k dokonalému výřezu

Pavilon je navržen jako snadno demontovatelná konstrukce, kterou bude možné opakovaně sestavit na různých místech. Architektonické zpracování vychází z možností moderní CNC technologie uplatňované při výrobě masivních panelů. Její použití umožňuje provedení volně tvarovaných výřezů převedených do digitální podoby. Jde o rychlou cestu od původní skici směrem k realizaci.

 

Technologie, která je dnes trendy nejen v Evropě

Technologie vrstvených masivních panelů představuje novou cestu v navrhování budov na bázi dřeva. Jde o inovativní způsob využití dřeva, který v současné době zaznamenává veliký rozmach nejen v zemích Evropské Unie.

Lepená dřevostavba má dobrou protipožární odpolnost

Hlavními výhodami, kterými lze technologii charakterizovat, jsou vysoká prostorová tuhost, vysoká protipožární odolnost, zajímavé akustické vlastnosti a značná rychlost výstavby. Významným bodem použití technologie vrstvených panelů je i hledisko trvale udržitelného rozvoje.

Konstrukce

Pro konstrukci byly použity panely NOVATOP SOLID v tloušťkách 62, 84, 124 a 168 mm
Autor projektu: Ing. arch. Marek Pavlas
Školitel: prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc.
FA ČVUT, Ústav Stavitelství 1

Autor: Komerční sdělení