fbpx

Aqua-therm 2011 přinesl mnoho informací o úsporách energií0

Úspory energií se při neustále rostoucích cenách tepla, plynu či vody stávají stále aktuálnějším tématem. Právě to bylo i hlavním námětem letošního, v pořadí již 18. ročníku veletrhu Aqua-therm.

Zájemci o úspory energií, kteří letos zamířili na veletrh Aqua-therm 2011, se dozvěděli spoustu praktických rad a tipů, jak ušetřit. Kromě toho mohli získat také cenné informace o nízkoenergetické výstavbě. Na jednom místě se totiž sešlo 260 vystavovatelů, kteří zde představili nové výrobky a technologie z oblasti úspor za teplo, elektřinu, plyn, vodu a mnoho dalšího

„Na Aqua-therm 2011 předvedlo své výrobky 260 vystavovatelů z 13 zemí světa.“

Reklama

Společně s veletrhem Aqua-therm, kam zavítalo přes 30 000 návštěvníků, letos na stejném místě proběhl obnovený Mezinárodní odborný veletrh chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm. Po několikaleté odmlce se na scénu vrátila samostatná specializovaná akce chladírenské techniky, která delší dobu v ČR chyběla. Návštěvníci veletrhu Frigotherm si tak mohli prohlédnout nejžhavější novinky z oboru chlazení a klimatizace.

Své novinky prezentovali vystavovatelé z 13 států. Zdroj: Aqua-therm
Své novinky prezentovali vystavovatelé z 13 států. Zdroj: Aqua-therm

Frigotherm také dostal svůj prostor na konferenci TZB 2011, kam měli návštěvníci volný přístup a získali zde informace od předních odborníků. Veletrh Frigotherm by pak měl podle pořadatelů do budoucna probíhat vždy v dvouletém intervalu tak, aby se pravidelně střídal s norimberským veletrhem chlazení Chillventa.

Aqua-therm 2011: Doprovodný program

V rámci doprovodného programu se uskutečnil již 11. ročník konference TZB, kde se účastníci dozvěděli mnoho informací například o akumulaci elektrické a tepelné energie, TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, úsporách pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou či o ekonomice využití sluneční energie.

Na své si přišli také všichni zájemci o pasivní a nízkoenergetické stavění. Na prezentaci vítězů soutěže ČEEP 2010 – PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY ČR si mohli prohlédnout řadu inovativních řešení pro tyto typy staveb.

Velký zájem vzbudily nejen expozice, ale i doprovodný program. Zdroj: Aqua-therm
Velký zájem vzbudily nejen expozice, ale i doprovodný program. Zdroj: Aqua-therm

Ocenění novinek z oblasti úspor za energie

K tradičním „zlatým hřebům“ doprovodného programu veletrhu Aqua-therm patří soutěž o nejpřínosnější exponáty. Porota složená z předních odborníků v oblasti technického zařízení budov letos ocenila ty nejlepší exponáty z celkem 35 přihlášených novinek.

Zlatou medaili 2011 získaly 2 novinky:

  • Integrované tepelné čerpadlo vzduch-voda LWZ 304/404 SOL od Stiebel Eltron
  • Návrhy nových tepelných soustav a modelování libovolných simulací provozních stavů stávajících soustav HW HESCOnet od plzeňské firmy SYSTHERM

Čestné uznání získalo 9 exponátů:

  • Termografická kamera FLIR T 640, detektor 640×480 pixelů, rozsah měřených teplot -40 až 2000 °C, tepl. citlivost °<, unikátní optický systém 40°mK – vystavovatel TMV SS s.r.o.
  • MULTIPLEX TRIO E elektronická mísící jednotka s podsvíceným ovládacím prvkem pro elektricky řízené plnění koupací vany s paměťovou funkcí – vystavovatel VIEGA s.r.o.
  • ATTACK DPX LAMBDA zplynovací kotel – vystavovatel Rudolf BakalaTermogas ze Slovenské republiky
  • Petrojet Biorobot 30,15, automatický kotel na spalování biomasy – vystavovatel Systémy s.r.o.
  • Komínový systém Heluz mini-izostat pro moderní spotřebiče – vystavovatel Heluz, cihlářský průmysl, v.o.s.
  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda BA22IC „HOME AIR“ – vystavovatel MASTER THERM Tepelná čerpadla s.r.o.
  • Mont. prvek Geberit pro sprchy v úrovni podlahy s odtokem integrovaným ve stěně s designovým krytem – vystavovatel Geberit spol. s r.o.
  • Plastový radiální ventilátor FORT NVN – vystavovatel Fort-plasty s.r.o.

Mimořádné čestné uznání 2011 získala společnost ENBRA a.s., a to za svůj projekt Topenářská galerie, který byl představen v polovině listopadu 2011. Jedná se o objekt, kde jsou nainstalovány všechny dostupné zdroje tepla pro rodinné domy a malé budovy. Nechybí zde ani školící a informační centrum pro zákazníky, což z Topenářské galerie dělá jedinečný a jediný informační zdroj tohoto druhu v ČR. Hodnotící komise jej proto vyhlásila jako mimořádný nejprogresivnější projekt prezentovaný na veletrhu Aqua-therm v rámci expozice SPTZ.

Jeden z exponátů byl také navržen na cenu Ministerstva životního prostředí za environmentálně a ekologicky šetrný výrobek. Konkrétně jde o kompaktní rekuperační jednotku HRV-30 VENUS, kterou vystavovala společnost 2VV s.r.o.

Nejzajímavější expozice veletrhu Aqua-therm 2011

Jaké expozice patřily na veletrhu Aqua-therm 2011 k těm nejpoutavějším?

REGULUS, s. r. o.
Hala 3, stánek 334

Úsporné řešení pro vaše topení, využití obnovitelných zdrojů energie. Tepelná čerpadla, sluneční kolektory, solární systémy, ventilace s rekuperací, zásobníky pro teplou vodu a akumulaci, regulace, odkouření plynových kotlů, ohebné nerezové trubky, závitové těsnění, termostatické směšovací ventily a regulátory tahu pro kotle na tuhá paliva.

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Hala 2, stánek 228

 

Tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda a voda/voda, centrální ventilační systémy a ventilační jednotky s rekuperací tepla, solární kolektory, zásobníky pro přípravu teplé vody tepelnými čerpadly a solárním zařízením Stiebel Eltron. Stacionární, nástěnné a průmyslové kotle, zásobníky vody De Dietrich.

BENEKOVterm, s. r. o.
Hala 3, stánek 370

Úsporné teplo pro pohodlný život – automatické kotle na pelety, obilí, dřevní štěpku a uhlí.

Autor: Jana Poncarová