fbpx

ANOTACE Alternativní energie 5/2010: Fotovoltaika a využití biomasy0

Časopis Alternativní energie  5/2010 vychází 18. října 2010

Rozšířená témata: legislativa OZE,  fotovoltaika, termická solární technologie, Energetická poradna obcí, alternativní pohony, využití biomasy, komunální odpad a kogenerace.

Reklama

Další číslo Alternativní energie 6/10 vyjde 13. prosince 2010

Mračna nad OZE

Vláda projednala 15. září návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),  a pověřila předsedu vlády, aby předložil vládní návrh zákona předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a požádal o jeho zkrácené projednání.  Důvodem je, že stát nemá finanční prostředky na dotované výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren a hodlá je od příštího roku výrazně snížit.

Hysterie kolem  zvýšení ceny elektřiny kvůli solárním elektrárnám

Edvard Sequens, Calla

Každý český spotřebitel elektrické energie zaplatí v ceně za odebranou kilowatthodinu bezmála 17 haléřů na podporu obnovitelných zdrojů energie – z vody, větru, biomasy a také slunce. To je zhruba pětiprocentní podíl na ceně elektřiny pro domácnosti případně podnikatelský maloodběr, která je v průměru 4,51 Kč na spotřebovanou kilowatthodinu. Očekávaný nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren se odhaduje do konce letošního roku kolem 1500 – 2000 MWp., což by podle některých výpočtů zvýšilo cenu elektřiny až o 13 procent.

Energeticky aktivní domy se stávají realitou

Peder Vejsig Pedersen – Cenergia, Søren Østergaard Jensen – Teknologisk Institut, Jiří Sedlák, Jiří Hirš – VUT FAST Brno

Evropská komise přijala směrnici EPBD 2010/31/EU (On the energy performance of buildings), která se týká snížení potřeb energie budov v zemích EU o 20 % do roku 2020 v porovnání s rokem 1990. Přijetím uvedené evropské směrnice jde současně o požadované snížení emisí skleníkových plynů, ochranu životního prostředí a zajištění energetické bezpečnosti v  budovách související s dosažením větší nezávislosti eurozóny na dovozu nafty a zemního plynu. Snaha o dodržení a splnění požadavků evropské legislativy v oblasti energetiky budov pro další období je patrná zejména ve skandinávských zemích. Jednou ze skandinávských zemí je například Dánsko.  V článku jsou uvedeny realizované úspěšné projekty, které splňují požadavky EPBD pro energeticky aktivní budovu: přestavby městských bytů ve stávajících panelových domech obytného sídliště v Albertslundu, s efektivním využitím obnovitelných zdrojů energie a energetických systémů domu integrovaných do střešní modulární jednotky „Solar Prism“.

Jaké technologie modulů si vybrat pro svůj projekt – křemíkové nebo tenkovrstvé?

Zdeněk Fajkus, Gehrlicher Solar AG pro ČR/SR

Na současném trhu fotovoltaických modulů je k dispozici neuvěřitelný výběr okolo 3 000 druhů výrobků. Pro mnohé investory tak vyvstává otázka, který typ modulů je pro jejich projekt ten nejvhodnější.  Problém nastává už při prvním výběru mezi křemíkovými (polykrystalickými, monokrystalickými) moduly  a  tzv. tenkovrstvými moduly. Nedostatek křemíkových článků na trhu, dominující ještě před zhruba rokem a půl, se stal minulostí, což by mělo logicky srážet ceny křemíkových modulů. Na druhé straně stále rostoucí poptávka po modulech, související také s obavou ze snižování výkupních cen za fotovoltaickou energii inspiruje výrobce ke stále vyšším cenám. Zejména v Německu (které realizuje asi polovinu všech instalací fotovoltaiky na světě v roce 2010) se již snižování výkupních cen fotovoltaické elektrické energie stalo skutečností. Takže snižování cen modulů na německém trhu není nejméně do konce roku 2010 reálné, spíše naopak, někteří výrobci už nyní aplikují nové ceníky s vyššími cenami.

Popis solárního ohřevu a přitápění RD Praha

Tomáš Kuchař

U veřejnosti roste zájem o alternativní vytápění domů solárními systémy. Instalace technologie je velmi specifické dílo, které je vázáno na objekt samotný, jeho zateplení a možnosti tepelných zisků během celého roku. Článek popisuje konkrétním řešení instalace solární termické technologie pro ohřev teplé vody a přitápění pražského rodinného domu.

Slunce i do kunratické školy

Vít Beran, David Michalička

Díky podpoře radnice Městské části Praha Kunratice byla v podzimních měsících 2010 realizována stavba fotovoltaické elektrárny na střechách nových budov Základní školy Kunratice o celkovém výkonu 59 kWp. Stavbu solární elektrárny provedla místní realizační firma SVP solar. Mít ve škole sluneční elektrárnu je nejen zajímavé pro žáky na jejich cestě k porozumění filozofie trvale udržitelného rozvoje života, ale jedná se i o výhodnou investici, která zlevní provoz školy, a to i v případě, že výkupní ceny energie se budou měnit. Provoz školy v budoucích letech bude vždy o vyrobenou energii levnější. Odhadujeme, že za rok solární elektrárna vyrobí cca 55 000 kWh a tím pokryje velkou část spotřeby elektrické energie ve  škole.

Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů I

Tomáš Matuška

Při hodnocení kvality solárních kolektorů je nutné rozlišit mezi hodnocením spolehlivosti a hodnocením výkonnosti kolektoru. Zatímco hodnocení spolehlivosti mechanickými zkouškami vypovídá o potenciální životnosti kolektoru, účelem hodnocení výkonnosti je určit schopnost solárního kolektoru produkovat energetický zisk. Základem pro oba typy hodnocení jsou zkoušky podle ČSN EN 12975-2 [1]. Spolehlivost (ve smyslu odolnosti) solárního kolektoru se zkouší mechanickými zkouškami, při kterých se kolektor zatěžuje extrémními provozními podmínkami. Pokud kolektor zkouškám vyhoví bez omezení své funkce, je prohlášen jako spolehlivý.

Letošní For Arch ve znamení – a přece se koná.

Zdeněk Kučera

Na konci září se konal jeden z největších pražských veletrhů For Arch, letos už po jedenadvacáté. S vývojem zájmu o malou energetiku ve společnosti přibyl také ve svém prvním ročníku For Therm zaměřený na technologie z oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Redakce Alternativní energie byla opět partnerem a spolupořadatelem odborných doprovodných seminářů. Přípravy veletrhu doprovázely zpočátku problémy téměř existenční, které vznikly totálním rozkolem dvou největších uživatelů letňanského výstavního areálu a tak si nakonec pořadatelé For Arch zaslouží velké ocenění pro velikost, pestrost a bohatost letošního ročníku.

Úvodem vystavovatelská statistika: na 800 vystavovatelů z 20 zemí. Čistá výstavní plocha 18.044 m2 , z doprovodných programů byla velmi zajímavá témata: Tepelná čerpadla – nové technologie a trendy, Revitalizace bytových domů, Solární technika na bytových domech, Fotovoltaika pro domy, Zateplování objektů.

E.ON Energy Globe Award ČR 2010: zvítězily pecky ze švestek

Břetislav Koč

V Brně byly vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže energeticky úsporných projektů Energy Globe Award. Odborná porota letos vybírala z  276 přihlášených projektů a nominovala do kategorií  Země, Oheň, Voda, Vzduch, Obec, Kutil a Mládež. Absolutním vítězem byl projekt vytápění peckami ze švestek, které jsou odpadem při výrobě slivovice.

Malešice vyrábějí už i elektřinu

Zdeněk Kučera

Zařazení komunálního odpadu mezi alternativní zdroje energie jistě urychlí další investice na vybudování zařízení, v němž se tato surovina promění v teplo a elektrickou energii. Evropská koncepce budování sítí  Waste to Energy napovídá, že využití odpadu pro energie je tím nejlepším a nejrozumnějším způsobem. Pražská spalovna v Malešicích, která likviduje téměř pětinu pražského komunálního odpadu, uvedla do provozu kogenerační jednotku, která napájí teplem a elektřinou na 20 tisíc pražských domácností.

Nejčastější chyby při návrhu a instalaci tepelných čerpadel – poučení z praxe

Marek Bláha

Tepelné čerpadlo (TČ) je technologie s podstatně odlišnou filozofií návrhu, než mají klasické zdroje tepla. Nerespektování odlišností v návrhu TČ vede buď k podstatnému zhoršení jeho topného faktoru a zbytečně vysokým provozním nákladům, nebo i k omezení jeho funkčnosti, případně i časté poruchovosti. Chyby při návrhu tepelných čerpadel pramení ze dvou základních zdrojů. Prvním jsou nedostatečné technické znalosti a pochopení principu a smyslu funkce TČ ze strany projekčních a dodavatelských firem. Druhým častým zdrojem chyb je systém prodeje u některých dovozců a výrobců TČ, který je zaměřený pouze na tvorbu zisku a prodej co největšího počtu tepelných čerpadel, bez ohledu na technickou úroveň prodávaných výrobků.

Energetické piloty aplikované do praxe

Milan Trs

Jako zvláštní primární zdroj energie pro tepelná čerpadla systém země-voda, popřípadě akumulátor tepla, jsou ve směrnici VDI 4640 (resp. 4650) list č. 2 uváděny energetické piloty. K využití jsou zvlášť vhodné budovy, které musí mít hluboké základy z důvodu špatného podloží stavebního pozemku. Způsob funkce energetických pilot se především zakládá na fyzice specifické tepelné kapacity. Na využití výkonu energetické piloty pozitivně působí vodonosné vrstvy. Protože jsou piloty pod budovou realizovány s velkou hustotou a s rozestupy jen několika metrů, vzniká vysoké oboustranné teplotní ovlivnění. Z tohoto důvodu by měla být zařízení energetických pilot využívána vždy jako sezónní akumulátor. Pokud budou sloužit pro účely vytápění a chlazení, měla by se věnovat zvláštní pozornost simulaci provozních charakteristik základů a správnému dimenzování.     

České větrné kilowatty u Litomyšle

Břetislav Koč

U  obce Janov mezi Litomyšlí a Svitavami byl uveden do provozu větrný park s dvěma větrnými elektrárnami s výkonem po 2 MW. Výrobcem turbín je česká firma  WIKOV.  Český podíl na celém projektu je velmi výrazný: vedle 60 % dílů samotné elektrárny se na dodávkách i realizaci projektu podílely další domácí firmy dodávkou tubusů, dopravou dílů na staveniště, stavbou základů i finální montáží strojů. Provozovatelem větrného miniparku, představující investici ve výši 150 mil. Kč, se stala společnost Š-Bet, majoritně vlastněná skupinou ČEZ.

Jezdíme na rostlinný olej

Michal Vojtíšek

Spalovací motory jsou hlavní hnací silou většiny motorových vozidel, lodí, zemědělských traktorů, stavebních strojů, a dalších mobilních strojů a zařízení. Mezi jejich hlavní výhody patří relativně vysoká účinnost, spolehlivost, a nízké pořizovací i provozní náklady. Motory jsou poháněné téměř výhradně kapalnými palivy vyrobenými z ropy, tj. fosilního původu, jejichž spotřeba neustále narůstá (v ČR se v roce 2008 prodalo přibližně 2 mil. tun benzinu a 4 mil. tun nafty). Bohužel zásoby ropy jsou omezené, a kombinace zvyšující se světové poptávky a nezvyšující se schopnosti ropu produkovat logicky vede ke zvyšování její ceny. Vzhledem k (někdy záměrným) značným nepřesnostem odhadu zásob ropy, politické nestabilitě mnoha regionů vyvážejících ropu, a různých spekulací, je tento nárůst cen neustálený a ceny pohonných hmot výrazně ale nepředvídatelně kolísají. Jedním z alternativních paliv jsou rostlinné oleje, které lze – za určitých podmínek – používat ve vznětových (naftových) motorech, ostatně na ně byly i první vznětové motory provozovány. V Evropě je to zejména olej řepkový, celosvětově je dokumentováno i použití jiných olejů: sójový, slunečnicový, palmový, kokosový, lněný, makový, sezamový, konopný, olej z jatrophy curcus, karanji, rybí tuk, a též recyklovaný fritovací olej.

Vysoušení zdiva magnetokinetickým principem

Miroslav Pejčoch

Majitelé starších objektů se setkávají s problémem, že interiér se obtížně vytápí a v prostoru se kondenzuje vlhko, které snižuje tepelný efekt.  Tím rostou náklady na spotřebu energií a vlhkost nadále znepříjemňuje pobyt a ještě ohrožuje zdivo. Zemní vlhkost, vzlínajícími kapilárami do zdí starších budov destruktivně působí na jejich konstrukce a má velké množství dalších negativních důsledků. Jednou z nejúčinnějších metod na odstranění vlhkosti staveb je bezkontaktní metoda AQUAPOL, která pracuje na magnetokinetickém principu.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz