fbpx

Rozvody vody z pohledu nejpoužívanějších materiálů0

Výběr materiálu pro rozvody vody v rodinných domech není radno podcenit. Je vhodné ocelové pozinkované potrubí, měděné potrubí, nebo je lepší vsadit na plastové trubky?

Parametry důležité pro výběr vodovodního potrubí

Z hlediska bezpečnostního, ekologického i provozního jsou důležité následující aspekty, které musí spolehlivý potrubní systém pro rozvody vody splňovat:

Reklama

  • Plynotěsnost a vodotěsnost celého potrubního systému
  • Hygienická nezávadnost s ohledem na médium, pro které je potrubí koncipováno
  • Odolnost trubek proti změnám teplot i tlaku
  • Tvarová stálost a mechanická odolnost
  • Hladká vnitřní povrchová úprava bránící zarůstání a usazeninám
  • Jednoduchá montáž i následná údržba

Jak si stojí nejpoužívanější materiály pro rozvody vody?

Kvalitní plastové potrubí čím dál více nahrazuje tradiční materiály, tedy pozinkovanou ocel a měď. Oba tyto materiály jsou totiž náchylné ke korozi. Ocelové trubky v pozinkované úpravě navíc podléhají inkrustaci, což může mít negativní vliv na kvalitu vody a samozřejmě i její tlak. Je tedy evidentní, proč je použití pozinkovaného ocelového potrubí v dnešní době spíše okrajovou záležitostí. Zejména pak pro rozvody pitné vody je ocelové potrubí zcela nevhodné.

Podobně je tomu i v případě měděného potrubí, které se sice vyznačuje poměrně dlouhou životností, ovšem i jeho použití klesá ve prospěch plastových trubek. Překážku pro použití obou kovových materiálů představuje také nedostatečná flexibilita, která je přitom velmi důležitým aspektem nejen v případě atypických staveb.

Plastové trubky jsou vhodné pro rozvody studené a teplé vody, pro recirkulaci, podlahové vytápění i rozvody ústředního topení. Konkrétní typ plastu je nutné volit s ohledem na kvalitu vody a plánované použití i umístění. V případě vnitřních rozvodů se preferuje polypropylen, pro vnější rozvody se upřednostňuje polyetylen a polyvinylchlorid. Plastové trubky odolává inkrustaci i korozi a zároveň umožňují dostatečně variabilní použití vzhledem k množství doplňkových komponent pro tvorbu efektivního systému pro rozvod vody.

Rozvody vody a ekologický aspekt

I v rámci rozvodů vody pro rodinný dům je samozřejmě nutné brát ohled na ekologickou stránku. Na první pohled by se mohlo zdát, že plastové trubky představují pro životní prostředí příliš velkou zátěž, přinejmenším v porovnání s ocelovým a měděným potrubím. Důležité je však uvědomit si, že PPR trubky a PVC trubky vynikají mimořádně dlouhou životností (nejméně 50 let), což do budoucna snižuje riziko jejich předčasné výměny apod. S tím souvisí nejen menší ekologická zátěž, neboť plastové potrubí lze rovněž bez problémů recyklovat. Opomenout však nelze ani nižší finanční nákladnost plastových trubek.

Autor: Redakce Nazeleno.cz