Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: Pozvánka na mezinárodní konferenci BIOMASA & ENERGETIKA 2010

10. 09. 2010 | Tisková zpráva


Letošní ročník konference, kterou pořádá České sdružení pro biomasu CZ Biom, se bude zabývat současnými trendy i problémy spojenými s využitím biomasy a naváže tak na předchozích 14 ročníků konference. Kromě domácích přednášejících z podnikatelského sektoru a zástupců státní správy také vystoupí 5 zahraničních hostů.

Konferenci zahájí rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Jiří Balík, na kterého naváží s úvodními přednáškami prezident Evropské asociace pro biomasu AEBIOM pan Heinz Kopetz s tématem kritérií udržitelnosti biomasy, které jsou novým regulačním a hodnotícím prvkem ze strany EU, a posledním vývojem na poli legislativy ve vztahu k OZE v EU. Pokračovat bude předseda CZ Biom pan Jan Habart se stručným shrnutím legislativního vývoje na domácí půdě a aktuálním rozvojem a trendy v oblastech využití biomasy a bioplynu v České republice.

Informace o konferenci:

V další části bude následovat tematický blok zahraničních projektů, kde své příspěvky přednesou zástupci velkých zahraničních společností zabývajících se výrobou energie z biomasy Vattenfall Europe Resource Management, Stora Enso Wood Products (Polsko) a TAURON Polska Energie SA. Jedná se o společnosti provozující velké teplárny a elektrárny využívající biomasu v režimu čistého spalování i spoluspalování s fosilními palivy.

Následná část se bude věnovat získávání energie formou mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) komunálního odpadu, ve kterém je biomasa zastoupena 50 až 60 % obsahu. Tematický blok otevře ředitel Asociace zpracovatelů MBÚ v Německu pan Michael Balhar s popisem úspěšných projektů MBÚ v Evropě a možností dalšího rozvoje a investičních příležitostí. Dalšími tématy v tomto bloku bude financování projektů MBÚ v České republice a výroba bioplynu z komunálního odpadu.

Změny v zákoně o obnovitelných zdrojích

V tradičním bloku věnovaném legislativě a dotacím vystoupí s obsáhlejší přednáškou místopředseda Energetického regulačního úřadu pan Blahoslav Němeček s představením nových výkupních cen pro biomasu a bioplyn na rok 2011 a s popisem zásadních legislativních změn a dopadů na projekty OZE v Zákoně o podpoře výroby elektřiny z OZE a souvisejícím Národním akčním plánem pro OZE. Na to naváže přednáška, která popíše hlavní bariéry novely legislativy vztahující se k OZE pro rozvoj výroby energie z biomasy a bioplynu z pohledu firem a neziskových organizací. Další příspěvek se bude věnovat dotacím na založení porostů rychle rostoucích dřevin v roce 2011 a zároveň uvede závěrečný tematický blok konference.

Poslední skupina přednášek se zaměří na pěstování energetické biomasy. Budou zde představeny zkušenosti se zakládáním, péčí a sklizní z pravděpodobně největší a nejstarší účelově provozované plantáže křídlatky v České republice. Probírána bude otázka invazity této pozoruhodné plodiny, která dosahuje výnosů při standardních podmínkách okolo 20 tun sušiny na hektar. Na to naváže skupina přednášek o rychle rostoucích dřevinách a možnostech jejich pěstování na kontaminovaných půdách.

Tagy: Energie, Aktuálně, Biomasa

Jak funguje zadání poptávky:

  1. Zdarma zadáte poptávku po jakékoliv službě či zboží,
  2. vaši poptávku zkontrolujeme a odešleme firmám z daného oboru a lokality,
  3. oslovené firmy vám zpracují nabídku na míru,
  4. nabídky na míru obdržíte přímo do vašeho emailu,
  5. srovnáním nabídek lze ušetřit desítky procent z ceny služeb a zboží.

Ve spolupráci s poptávkovým systémem Poptávej.cz.

 

Komentáře ke článku

Tento článek ještě nikdo neokomentoval. Buďte první!

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií