fbpx

Plynové kotle a změna legislativy – krátké shrnutí, co nás v září čeká0

Od 26. září 2015 vstupuje v platnost první soubor požadavků na ekodesign zdrojů tepla dle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013. Co to přesně znamená? V praxi hlavně to, že nadále si budete moci koupit s jedinou výjimkou pouze kondenzační plynový kotel. Sezónní energetická účinnost vytápění totiž nadále nesmí být nižší než 86 %. Toho ale nelze s běžným kotlem dosáhnout.

Veškeré plynové kotle vyrobené po 26. září 2015 musí být také označeny energetickým štítkem, jak to je běžné například u ledniček a praček. Po 26. září 2015 se budou dále vyrábět kotle typu B1 (s odvodem spalin do komína) o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 10 kW a kombinované kotle typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 30 kW. Jejich montáž bude vázaná na odtah spalin do společného komína a kotle budou muset mít komínovou klapku. Tato kotle také bude možné instalovat pouze jako náhrada staršího zařízení.

Reklama

Neznamená to však okamžitý konec prodeje atmosférických kotlů. Výrobci a prodejci budou i nadále vyprodávat skladové zásoby. Zůstat by měla i výroba náhradních dílů, protože řada výrobců dodává své kotle také do zemí mimo EU, kde tyto přísné požadavky neplatí.

Prodej plynových kotlů na podzim – shrnutí:

Kondenzační kotel – v této kategorii k žádné změně nedochází, kondenzační kotle splní požadavek s dostatečnou rezervou

Konvenční kotel typu B1 (s odtahem spalin do komína) – tento kotel dostal v nařízení výjimku, byť jen v omezeném rozsahu. Tyto kotle bude možné montovat pouze jako náhradu stávajícího kotle, který je instalován do společného otevřeného kouřovodu. Do výjimky jsou zařazeny kotle se jmenovitým výkonem do 10 kW včetně (kombikotle do 30kW).

Ostatní konvenční kotle – všechny další konvenční kotle, které nevyhoví podmínkám, nebude možné nadále uvádět na trh. Prodejci budou pouze vyprodávat skladové zásoby.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz