fbpx

Hornbach přestal prodávat Roundup a další jedy0

Společnost Hornbach z nabídky svých projektových marketů proaktivně vyřadila veškeré přípravky na hubení plevelů obsahující glyfosáty a nahradila je k přírodě šetrnějšími biologickými prostředky. Glyfosát je volně dostupný nejrozšířenější herbicid, nejvíce známý pod názvem Roundup. V březnu roku 2015 je však Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A) s odůvodněním, že glyfosát může způsobovat rakovinu a u lidí vede ke vzniku non-hodgkinových lymfomů.

Nekoupíte ani další jedovaté herbicidy

V Hornbachu se již také nesetkáte s přípravky na ochranu rostlin obsahující neonikotinoidy, které jsou v posledních letech dávány do souvislosti s výrazným úbytkem včelí populace. Mezi přípravky na ochranu rostlin obsahující neonikotinoidy patří například látky Thiacloprid, Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin Fipronil, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Deltamethrin.

Reklama

Karcinogenní a všeobecně protivný herbicid Roundup už v Hornbachu nekoupíte. Foto npr.org

Hornbach se aktivně a cíleně hlásí jako společnost přátelská ke včelám a také jako společnost, která se chová šetrně k životnímu prostředí a zdraví populace. „V Hornbachu jsme z naší nabídky vyřadili celou řadu přípravků na likvidaci plevelů obsahující glyfosát, jako jsou např. Roundup, Dominator nebo Kaput, tedy nejpoužívanější herbicidní přípravky.Také přípravky obsahující látky, které jsou škodlivé včelám jako např. Decis, Calypso nebo Fast. Činíme tak naprosto dobrovolně, protože chceme fungovat v souladu s životním prostředím a nechceme přispívat k poškozování včelstev a zdraví našich zákazníků a spoluobčanů. Všechny tyto produkty jsme nahradili šetrnějšími přípravky na biologické bázi,“ vysvětluje Daniel Brychta, specialista z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach.

Autor: Redakce Nazeleno.cz