Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: ČEZ Distribuce sjednocuje řídící dispečerský systém

06. 08. 2010 | Tisková zpráva


ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ podepsala smlouvu se společností Ness Czech, s.r.o., na implementaci jednotného dispečerského systému řízení distribuční sítě. Ten nahradí pět stávajících rozdílných dispečerských systémů a zároveň je spolu s realizací nových projektů Smart Grid součástí optimalizace řízení distribuční sítě. Zajistí mimo jiné také větší míru zabezpečení v případě výpadku či živelných pohrom.

O projektu: Automatizované systémy dispečerského zařízení

Tento projekt má zajistit dodání a zprovoznění nového jednotného dispečerského systému. Je klíčovým projektem ČEZ Distribuce a součástí opatřeních umožňujících zlepšit činnost společnosti v oblasti kvality dodávky elektřiny našim zákazníkům,“ je přesvědčen Pavel Filipi, ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce. „Společnost NESS Czech, která zvítězila ve výběrovém řízení, s námi v rámci Skupiny ČEZ spolupracuje na řadě jiných projektů a věřím, že bude i nadále velkým přínosem jak při samotné implementaci, tak i v oblasti rozhraní vlastního dispečerského řídicího systému na ostatní systémy,“ dodává Filipi.


Jiří Zejmon, dispečer jednoho z regionálních dispečinků ČEZ Distribuce, právě přijímá hlášení o poruše

Cílem projektu ASDŘ (automatizované systémy dispečerského zařízení) je nasazení jednotného řídícího dispečerského systému distribuční sítě velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, který nahradí pět stávajících samostatných rozdílných systémů, vložených do společnosti ČEZ Distribuce při transformaci bývalých regionálních energetických společností v roce 2005. V případě nutnosti tak může řízení v jednom regionu převzít region jiný. Nový systém také umožní větší míru zabezpečení a možnost kooperace mezi regiony v případě výpadků elektřiny či živelných pohrom.

V letošním roce bude vyprojektována podstatná část realizačního projektu, vlastní postupné uvádění do provozu je naplánováno do konce roku 2012,“ informuje dále Filipi.

Dispečinky Skupiny ČEZ fungují nepřetržitě

Společnost Ness v rámci zakázky dodá kompletní hardwarovou i softwarovou infrastrukturu a celý systém řízení, zároveň zajistí i migraci a integraci dat a vytvoří rozhraní i pro ostatní systémy společnosti ČEZ Distribuce. Důležitou součástí je i trenažér celého systému pro dispečery.

Dispečerský systém podporuje činnost dispečinků Skupiny ČEZ. Ty fungují nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dispečinky řeší mimo jiné všechny mimořádné stavy v distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

O společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům, zajištění  plně funkční role výkonného správce aktiv distribuční soustavy a optimální řízení distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků při dodržení maximální spolehlivosti provozu.

Související články

Tagy: Aktuálně

Jak funguje zadání poptávky:

  1. Zdarma zadáte poptávku po jakékoliv službě či zboží,
  2. vaši poptávku zkontrolujeme a odešleme firmám z daného oboru a lokality,
  3. oslovené firmy vám zpracují nabídku na míru,
  4. nabídky na míru obdržíte přímo do vašeho emailu,
  5. srovnáním nabídek lze ušetřit desítky procent z ceny služeb a zboží.

Ve spolupráci s poptávkovým systémem Poptávej.cz.

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií