fbpx

Partneři sekce

7 věcí, které byste měli vědět o tepelných čerpadlech0

Tepelná čerpadla IVT se v ČR instalují již 17 let, z toho posledních deset let výhradně prostřednictvím společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o. K desátému výročí založení této společnosti probíhá prodejní akce, během které jsou tepelná čerpadla značky IVT nabízena za mimořádně výhodných podmínek – zdarma teplá voda na 10 let, 120 m2 podlahového vytápění nebo zemní kolektor..

Tepelná čerpadla IVT se v ČR instalují již 17 let, z toho posledních deset let výhradně prostřednictvím společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Právě k desátému výročí založení této společnosti probíhá prodejní akce, během které jsou tepelná čerpadla značky IVT nabízena za mimořádně výhodných podmínek (zdarma teplá voda na 10 let, 120 m2 podlahového vytápění nebo zemní kolektor). Pokud uvažujete o pořízení tepelného čerpadla, rozhodně navštivte stránky společnosti IVT.

1) Jak je doopravdy drahé tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo se může zdát v porovnání s cenou plynového kotle drahé. Když však k ceně plynového kotle dopočítáte ostatní nutné náklady (regulace, zásobník teplé vody, komín nebo odkouření, přípojka a rozvody plynu), konečná suma se výrazně zvýší.

Významný rozdíl je i v tom, že stavební pozemek pro dům s tepelným čerpadlem je o několik desítek tisíc korun levnější než stejně velký pozemek, ke kterému byla přivedena plynová přípojka. Při objektivním a detailním porovnání cen činí rozdíl mezi pořízením tepelného čerpadla a plynového vytápění přibližně 200 až 250 tisíc korun. Tyto peníze se však majiteli čerpadla velmi rychle vrátí v podobě uspořených provozních nákladů domu.

2) O kolik je levnější topení tepelným čerpadlem

Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů na provoz rodinného domu. To představuje u běžných rodinných domů 23 až 40 tisíc korun za rok (v cenách roku 2008). Jednoduchým výpočtem vychází, že po 15 letech provozu tak čerpadlo ušetří 350 až 600 Kč. Pokud ale budeme uvažovat, že ceny energií porostou dále, což je velmi pravděpodobné, bude dosažená úspora nejméně o 50 % vyšší tj. 500 až 900 tisíc korun. 

3) Které tepelné čerpadlo spotřebuje nejméně energie

Volbu typu tepelného čerpadla ovlivňují podmínky v místě instalace, například velikost pozemku nebo nadmořská výška. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že pro běžný rodinný dům je nejlepší systém země/voda, který odbírá teplo z plošného kolektoru zakopaného v zahradě. V případě, že je pozemek malý nebo se na něm z nějakého důvodu nemohou provést výkopy pro kolektor, využívá se systém země/voda s vrtem nebo systém vzduch/voda. Instalace systému vzduch/voda je levnější (protože odpadají zemní práce), nicméně je třeba vědět, že za kvalitní vzduchové čerpadlo zaplatíte stejně jako čerpadlo se zemním kolektorem. Předností čerpadel se zemním kolektorem jsou také nižší provozní náklady, výrazně delší životnost a tichý chod v porovnání právě se vzduchovými tepelnými čerpadly. Praxe ověřila, že pokud je kolektor správně spočítaný a provedený, nemá jakékoli negativní účinky na zeleň a porosty na pozemku.

4) Za jak dlouho se vrátí peníze vydané za tepelné čerpadlo

Jak již bylo uvedeno výše, pořízení tepelného čerpadla stojí u běžného rodinného domu o 200 až 250 tisíc více než pořízení plynového vytápění. Dosažená roční úspora se pohybuje v průměru okolo 35 000 Kč. Peníze vydané na tepelné čerpadlo se tedy obvykle vrátí za 6 až 8 let.     

5) Vyplatí se tepelné čerpadlo i v v domech s malou spotřebou energie

I v nízkoenergetických domech s malou spotřebou tepla je využití tepelného čerpadla výhodné. Důvody jsou dva. Jednak ceny energií vyrostly tak vysoko, že i při malé spotřebě není částka za provoz domu nízká. Druhý důvod je možné propojení řízeného větrání, které by mělo být v nízkoenergetických domech standardem, s tepelným čerpadlem, což zásadně zlepšuje účinnost obou systémů.   

6) Kde se to už vyzkoušelo

Tepelná čerpadla fungují tak dobře, že například Švýcaři jimi vytápějí 60 % nových rodinných domů a Švédové dokonce více než 90 %! Tepelným čerpadlům se daří i v České republice: do konce roku 2007 u nás bylo instalováno více než 12 000 zařízení všech značek a v současné době je tepelným čerpadlem vybavena každá desátá novostavba. Nejprodávanější značkou u nás jsou švédská tepelná čerpadla IVT, která se zde instalují již 17 let.  

7) Kdo mi poví více

Zhruba každé páté tepelné čerpadlo v České republice bylo instalované některým z IVT CENTER, neboli značkovou sítí specializovaných prodejců tepelných čerpadel IVT. Tato síť existuje již třetí rok a sdružuje šestnáct nejzkušenějších firem, v nichž spolehliví profesionálové zodpoví vaše dotazy, postarají se o projekt vytápění, o jeho realizaci a samozřejmě také o následný servis. O kvalitě sítě IVT CENTRUM vypovídá hodnocení zákazníků, kteří vyjádřili svou spokojenost s kvalitou práce známkou 1,5. (Zpracováno podle 253 anonymních dotazníků, v nichž respondenti hodnotili známkami 1 až 5).

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
www.cerpadla-ivt.cz
800 488 488

Autor: Komerční sdělení