fbpx

Partneři sekce

5 změn ve fotovoltaice aneb solární elektrárny 20110

Zdanění solárních elektráren, výrazné snížení výkupních cen elektřiny… Fotovoltaiku čekají v roce 2011 velké změny, které mají omezit její boom a zabránit skokovému zdražení proudu. Podívejte se na 5 zásadních změn, které sluneční elektrárny čekají!

Solární elektrárny a zdražování elektřiny jsou letos energetickým tématem číslo jedna. Vše začalo na počátku roku 2010, kdy požádal provozovatel české přenosové soustavy (ČEPS), aby distribuční společnosti pozastavily vydávání kladných stanovisek k připojování nových fotovoltaických i větrných elektráren. Se solárními elektrárnami se totiž roztrhl pytel a podle ČEPS by další fotovoltaické zdroje ohrozily českou přenosovou soustavu. Stop-stav trvá dodnes.

„Solární elektrárny budou zdaněny 26% srážkovou daní a čeká je konec daňových prázdnin.“

Reklama

Další horké téma začalo být médii propíráno v létě. Na povrch prosákly informace o tom, že kvůli fotovoltaice zdraží elektřina. Původní odhady říkaly, že cena proudu naroste až o 18 %. Vláda proto hledala kroky, jak skokovému zdražení elektřiny zabránit. A zdá se, že se povedlo. Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (č. 180/2005 Sb.), která má zaručit, že cena elektřiny nenaroste o více než 5,5 %. Jaké změny fotovoltaiku v roce 2011 čekají?

Solární elektrárny na Nazeleno

    – Solárních elektráren je přes 10 000

    – Elektřina zdraží kvůli fotovoltaice

    – Fotovoltaika: Konec daňových prázdnin

    – Zdanění solárních elektráren 26 %

    – Výkupní ceny elektřiny: 6 Kč/kWh

Výkupní ceny elektřiny: Jádro problému?

Solární elektrárny byly mnohým trnem v oku díky výhodným výkupním cenám elektřiny, které stát investorům garantuje po dobu 20 let. Pro pořádek se nejprve podívejme do historie výkupních cen.

Česká republika se v oblasti výroby elektřiny z čistých zdrojů řídí směrnicemi EU (aktuálním cílem EU je vyrábět v roce 2020 20 % elektřiny z alternativních zdrojů) a výkupní ceny jsou jedním z „nástrojů“, jak zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Stát je povinen zelenou elektřinu přednostně vykupovat a výši výkupních cen stanovuje každoročně Energetický regulační úřad (ERÚ), který při tom vychází ze zmiňovaného zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Fotovoltaiku čeká v roce 2011 několik zásadních změn
Fotovoltaiku čeká v roce 2011 několik zásadních změn

Podle původního znění tohoto zákona mohl ERÚ meziročně snížit výkupní ceny elektřiny pouze o 5 %. To mu znemožnilo pružně reagovat na situaci, kdy ceny fotovoltaických technologií klesly (cca o 40 %), ovšem výkupní ceny elektřiny byly velmi výhodné a doba návratnosti investice se zkrátila na cca 7 let. Z fotovoltiaky se tak stal lukrativní byznys a počet solárních elektráren rapidně rostl.

5 změn ve fotovoltaice

  1. Snížení výkupních cen elektřiny z fotovoltaiky o cca polovinu
  2. Vyšší podpora pro malé solární instalace (výraznější rozlišování podpory podle velikosti elektrárny)
  3. Konec dotací pro instalace na polích a loukách
  4. Zdanění fotovoltaiky 26% srážkovou daní a konec daňových prázdnin
  5. Zvýšení poplatku za vynětí půdy, na níž budou stát fotovoltaické elektrárny, z půdního fondu

A právě v tuto chvíli začalo být jasné, že pokud se něco nestane, elektřina pro domácnosti podraží. Proč? Na výkupní ceny elektřiny přispívá každý z nás, kdo odebírá proud z elektrické sítě. Je proto logické, že čím více fotovoltaických zdrojů se postaví, tím více se bude muset vybrat na výkupní ceny elektřiny a cena proudu poroste.

V této chvíli (a poněkud opožděně) zasáhl stát. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která ERÚ umožňuje snížit výkupní ceny elektřiny o více než 5 % za předpokladu, že doba návratnosti investice nebude kratší než 11 let.

Nové výkupní ceny elektřiny klesnou na polovinu

Tuto podmínku solární elektrárny splňují a ERÚ se podle novely zákona zařídil. Výkupní ceny elektřiny v roce 2011 klesnou přibližně o polovinu. Novinkou je také to, že výše výkupních cen bude výrazněji rozlišována podle velikosti solární elektrárny (malé instalace dostanou vyšší podporu, velké nižší).

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky 2011

  • U solárních elektráren s instalovaným výkonem nad 100 kW, které budou připojeny v roce 2011, klesne výkupní cena elektřiny z 12,15 Kč za kWh na 5,5 Kč za kWh.
  • U solárních elektráren s instalovaným výkonem od 30 do 100 kW se sníží výkupní cena elektřiny z 12,15 Kč za kWh na 5,9 Kč za kWh.
  • U fotovoltaických zdrojů s instalovaným výkonem do 30 kWh bude výkupní cena nejvyšší, a to 7,5 Kč za kWh. Letos byla kilowatthodina vyrobená v elektrárnách o tomto instalovaném výkonu vykupována za 12,50 Kč.

Vláda plánuje zastavit dotace pro solární instalace na polích
Vláda plánuje zastavit dotace pro solární instalace na polích

 

Konec velkých solárních instalací na polích?

V současné době je již připravena novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která přestane podporovat velké solární instalace na polích a loukách. Ta by měla začít platit na jaře příštího roku. „Novým trendem se stává výstavba malých slunečních elektráren na střechách domů nebo na obvodových zdech budov,“ vysvětluje Filip Malán, jednatel společnosti Soleg.
 
Zvýhodnění slunečních elektráren na střechách budov odpovídá dlouhodobé státní strategii, která chce zastavit instalace na zemědělské půdě. „Vládní návrh na podporu rozvoje menších slunečních elektráren počítá s tím, že ten, kdo si příští rok namontuje sluneční elektrárnu na střechu domu, dostane z každé vyrobené kilowatthodiny více peněz, než kdyby postavil panely na louku či pole,“ dodává Malán.

Dalším krokem, který má přispět k omezení výstavby solárních elektráren na zemědělské půdě, je zvýšení poplatku za vynětí půdy, na níž budou stát fotovoltaické elektrárny, z půdního fondu.

Zdanění solárních elektráren

Srážková daň na solární elektrárny ve výši 26 % má být dalším krokem, který zamezí skokovému zdražení elektřiny. Zdaněn by měl být zisk solárních elektráren o výkonu nad 30 kW uvedených do provozu v roce 2009 a 2010. Daň by měli vybírat distributoři, kteří by peníze odváděli do státního rozpočtu a svým zákazníkům by za elektřinu účtovali méně. Stát by jim pak vybrané peníze posílal zpět jako kompenzaci. Vláda plánuje solární elektrárny zdanit mezi léty 2011 – 2013.

Se zdaněním fotovoltaických elektráren nesouhlasí jejich majitelé. Podle původního znění zákona měli mít výkupní cenu elektřiny garantovanou po dobu 20 let (a to v takové výši, jaká platila v roce, kdy byla elektrárna uvedena do provozu). Zdaněním solárních elektráren jim klesne příjem a prodlouží se návratnost investice, což pro některé z nich může znamenat nemalé problémy (například při splácení úvěru, který si vzali u banky).

Čeká nás rozvoj střešních instalací
Čeká nás rozvoj střešních instalací?

Proti zdanění solárních elektráren vystoupilo také Hnutí DUHA.“Rozhodnutí poslanců pošle stovky drobných podnikatelů provozující solární elektrárny na střechách podniků do nelehké finanční situace. Poslanci odmítli i návrh, který by dovolil stavět elektrárny v opuštěných průmyslových areálech nebo na skládkách. Krok je to nepochopitelný – zde panely rozhodně nenarušují krajinu, naopak investor by musel zajistit úpravu zanedbaného prostoru,“ říká Martin Sedlák z Hnutí DUHA.

Kromě samotné srážkové daně, budou ukončeny i šestileté daňové prázdniny, které se dosud na solární elektrárny vztahovaly.

Novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ještě musí projít Senátem a pak bude předložena k podpisu prezidentovi. Je ale pravděpodobné, že Senát i prezident novelu podpoří.

Autor: Jana Poncarová