fbpx

Partneři sekce

5 největších slunečních elektráren na světě0

Fotovoltaika je žhavým tématem nejen v České republice, ale i ve světě. Jaké největší solární elektrárny na světě existují? Kolik elektřiny vyrobí? Jaké velké sluneční elektrárny se budou stavět? Stane se světovou solární velmocí Kanada, nebo Česká republika?

Čas od času se v médiích objeví zmínka o tom, že se někde chystá stavba gigantické solární elektrárny – například v červenci se psalo o tom, že Spojené státy americké plánují investovat neuvěřitelné 2 miliardy amerických dolarů do výstavby dvou obřích solárních elektráren, z nichž ta větší, nacházející se ve státě Arizona poblíž města Phoenix, by v budoucnu měla zásobovat energií na 70 000 domů.

„Největšími fotovoltaickými elektrárnami se pyšní Španělsko a Německo, na paty jim šlape Kanada a Česko.“

Reklama

Tato zpráva není ojedinělá. V červnu 2010 česká média přinesla informaci, že pokud investoři zrealizují veškeré plánované projekty na fotovoltaické elektrárny, bývalý vojenský prostor Ralsko by s výkonem 82,5 MW a 400 000 solárními panely mohl aspirovat na první místo v žebříčku největších fotovoltaických elektráren na světě.

Solární energie

   – ČR jako solární velmoc?

   – Krize fotovoltaiky krok za krokem

   – Výkupní ceny elektřiny klesnou

   – Výkupní ceny elektřiny v EU

   – 8 000 slunečních elektráren v ČR

Zmíněné projekty jsou prozatím pouhými plány a jejich realizace ještě nezačala, resp. je v počátku. Pojďme se tedy odpoutat od vizí a zaměřme se na největší solární elektrárny, které skutečně existují a jsou již v provozu. Je třeba ale podotknout, že pořadí zemí se velmi často mění. V současné době mezi země s největšími fotovoltaickými elektrárnami patří Španělsko Německo. Na paty jim šlape Kanada a Česká republika.

Největší solární elektrárnu mají ve Španělsku

Největší fotovoltaickou elektrárnou na světě se mohou chlubit Španělé. Solární park nacházející se u španělského města Olmedilla de Alarcón byl dokončen v září 2008 a má celkovou instalovanou kapacitu 60 MW. Zajímavé je, že celý park byl vybudován během pouhých 15 měsíců.

Solární park Olmedilla de Alarcón ve Španělsku - jde o největší solární elektrárnu na světě
Solární park Olmedilla de Alarcón ve Španělsku – jde o největší solární elektrárnu na světě. Zdroj: www.nobesol.cz

V současné době je v Olmedilla de Alarcón nainstalováno více než 162 000 solárních panelů, které zásobují elektřinou více než 40 000 domácností. Jedná se o běžné solární panely, které jsou vyrobeny ze silikonu, Z tohoto důvodu byla výstavba elektrárny poněkud drahá a panely jsou poměrně dost těžké.

Solární elektrárna Puertollano – 4. největší

Španělsko obsadilo také čtvrtou příčku ve světovém žebříčku největších solárních elektráren. Solární park nacházející se v bývalém hornickém městě Puertollano dosahuje výkonu 47,6 MW a byl uveden do provozu v roce 2010. Elektrárna má 231 653 solárních panelů, které jsou orientovány na jih – tyto panely mají sklon 33°, aby maximálně využily výrobní kapacitu. Výstavba solárního parku v Puertollano byla významně dotována španělskou vládou ve snaze podpořit rozvoj solární energie. Heslem kampaně propagující fotovoltaiku se stalo motto „The Sun Moves Us“.

5 největších solárních elektráren

  1. Olmedilla de Alarcón (Španělsko) – 60 MW
  2. Straasskirchen (Německo) – 54 MW
  3. Lieberose (Německo) – 53 MW
  4. Puertollano (Španělsko) – 47,6 MW
  5. Moura (Portugalsko) – 46 MW

Německo: Solární velmoc

V regionu střední Evropy má nejvyšší instalovanou kapacitu (54 MW) solární elektrárna v Straasskirchenu v Německu. Ačkoli jí mnoho dalších elektráren šlape na paty, v současné době se stále ještě jedná o druhou největší fotovoltaickou elektrárnu na světě. Dokončena byla v roce 2009 a energií zásobuje téměř 15 000 domácností. Solární pole o rozloze 135 hektarů pokrývá 225 000 solárních panelů.

Německo zaujímá i třetí příčku. S kapacitou 53 MW zásobuje solární park Lieberose, nacházející se v Braniborsku jižně od Berlína na 15 000 domácností. Plánuje se, že by tato elektrárna měla vyrábět energii přibližně 20 let.

Fotovoltaická elektrárna Lieberose v Německu
Fotovoltaická elektrárna Lieberose v Německu. Zdroj: Flickr.com

Území o rozloze 163 hektarů, které v současné době pokrývá 560 000 solárních tenkovrstvých panelů, bylo v minulosti vojenským areálem a před dvaceti lety zde dokonce probíhal výcvik sovětské armády. Braniborská vláda se rozhodla pozemky na dvacet let pronajmout. Peníze z pronájmů pozemků od investorů projektu by měly posloužit k ekologické sanaci území, kde by za zmíněných 20 let měla vzniknout chráněná krajinná oblast. Po dosloužení solárních panelů se společnosti, které elektrárnu postavily (First Solar, Juwi Solar), zavázaly k jejich úplné likvidaci.

Fotovoltaická elektrárna Moura v Portugalsku

Top 5 největších fotovoltaických elektráren na světě uzavírá portugalská Moura. Instalovaná kapacita elektrárny činí 46 MW. Vzhledem k tomu, že se oblast nachází na jednom z nejslunnějších míst Evropy, zařízení dokáže vyrobit až 93 GWh elektřiny ročně. Plánem investorů je zvýšit instalovanou kapacitu o dalších 20 MW do konce roku 2010 a aspirovat tak na světové prvenství. Vzhledem k plánům Kanady a České republiky je otázkou, které místo nakonec portugalská Moura ve světovém žebříčku získá.

Kanada: Budoucí prvenství ve fotovoltaice?

Vzhledem k světovému boomu fotovoltaiky se očekává, že Španělsko své prvenství brzy ztratí. Portugalské město Moura by do konce letošního roku mělo zvýšit instalovanou kapacitu a španělskou Olmedilla de Alarcón předstihnout. Přesto není nejžhavějším uhlíkem v ohni.

Největším adeptem na budoucí světovou jedničku je solární elektrárna Sarnia v Kanadě, která je nyní ve fázi výstavby. Její výkon by měl dosahovat 80 MW, zásobováno by mělo být 12 800 domácností. Neuvěřitelných 1,3 milionu tenkých solárních panelů by mělo pokrývat 240 akrů půdy. Dokončení je plánováno na konec roku 2010.

V oblasti solární a také větrné energie lze očekávat v Kanadě velký boom. Vláda Ontária, kde se nachází elektrárna Sarnia, plánuje postupně do roku 2014 uzavřít všechny uhelné elektrárny na svém území a nahradit je větrnými a slunečními zdroji.

Kdo se stane solární velmocí? Španělsku šlape na paty Kanada i Česká republika
Kdo se stane solární velmocí? Španělsku šlape na paty Kanada i Česká republika. Zdroj: www.nobesol.cz

ČR následuje celosvětový solární trend

Stejně jako u západních sousedů, i v České republice zažila solární energetika v posledních letech obrovský boom. Doposud největší sluneční elektrárnou je Solar Stříbro s výkonem 13,6 MW.

Ve výstavbě je fotovoltaická elektrárna Nová Ves u Mělníka, jež by měla mít po dokončení výkon 32,5 MW. Dle informací ČEZ by měla být elektrárna zprovozněna do konce letošního roku. Téměř dokončená je také výstavba solární elektrárny ve Vepřeku na Mělnicku, jejíž výkon by měl na konci roku 2010 dosahovat až 35,1 MW. Na rozloze 82,5 ha bude umístěno 26 bloků monokrystalických panelů.

Teprve v plánech investorů existuje již zmíněné solární pole v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Pokud by se tento plán podařilo zrealizovat, Česká republika by mohla aspirovat na světové prvenství ve výrobní kapacitě.

Na počátku letošního roku vedení ČEZ zveřejnilo plán vystavět další sluneční elektrárnu. Měla by se nacházet v Ševetíně u Českých Budějovic a její výkon by měl dosahovat zhruba 30 MW. Nechme se překvapit, zda plány budou zrealizovány.

Autor: Redakce Nazeleno.cz