fbpx

5 nejdůležitějších změn v dotacích Zelená úsporám0

AKTUALIZOVÁNO! Program Zelená úsporám čekají zásadní změny. Dotace půjde nově získat i na menší projekty, například pouze na výměnu oken. Příspěvek bude moct žadatel získat také na energetický audit a projektovou dokumentaci. Jaké jsou hlavní změny Zelené úsporám? Otevírají tyto změny cestu k dotacím i Vám?

Program Zelená úsporám měl zpřístupnit státní dotace na energetické úspory přímo jednotlivým občanům. Mělo jít o první program takového rozsahu, měl oslovit desetitisíce zájemců a celkově rozdělit více než 20 miliard korun.

„Zažádat můžete také o příspěvek na energetický audit a projektovou dokumentaci, na každý tento krok dostatete 10 000 Kč.“

Reklama

Jenže výsledek tato očekávání zdaleka nenaplnil. K 10. srpnu 2009 bylo vyřízeno pouhých 205 žádostí. Bylo proto nutné celý program výrazně přehodnotit a pravidla upravit tak, aby byl běžným občanům skutečně přístupný. „Je doba recese a lidé nechtějí dělat velké investice. Proto se nám povedlo upravit podmínky smluv s kupci emisních povolenek a navíc získat další 5 miliard Kč. To nám umožňuje celou věc podstatně zjednodušit,“ vysvětluje ministr Ladislav Miko, jehož ministerstvo celý projekt zajišťuje.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Od 17. srpna proto začnou platit nová pravidla. Shrňme tedy pět nejdůležitějších změn, které program Zelená úsporám čekají:

1) Nerozhoduje počet opatření, ale dosažená úspora

Dříve: K získání dotace bylo nutné provést několik zateplovacích opatření najednou. Kdo chtěl dotaci získat, musel uskutečnit nejméně tři opatření (např. vyměnit okna, zateplit stropy a k tomu vybavit dům rekuperací). Druhou možností bylo provést pouze dvě opatření a k tomu vyměnit systém vytápění (např. vyměnit okna, zateplit stropy a pořídit kotel na biomasu).

Nyní: Tato podmínka se mění. Už nerozhoduje počet provedených zateplovacích opatření, ale jen a pouze dosažená celková úspora tepla. Ta musí dosáhnout alespoň 20 % pro dotaci v základní míře (650 Kč na m2 podlahové plochy) a 30 % pro dotaci ve zvýšené míře (850 Kč na m2 podlahové plochy). Jedná se o “roční měrnou potřebu tepla„, tedy skutečné množství tepla, které z domu odchází tepelnými ztrátami. Nelze ji zaměnit např. se spotřebou plynu nebo elektřiny na vytápění! Rozdíl je dán účinností kotle a vůbec celé topné soustavy. Ale jak se tedy dozvíte, jestli podmínku splňujete? Jednoduše. Pokud žádáte o dotaci, jednou z podmínek je vypracování Energetického hodnocení a projektové dokumentace. (I na ně můžete nově získat příspěvek – viz níže.) Dosavadní potřebu tepla zjistíte při Energetickém hodnocení a úsporu se potom dozvíte z dokumentace. Výpočty musí provádět autorizovaný odborník, jejichž seznam naleznete zde.

V dnešních domech se potřeba tepla pohybuje mezi 80 a 140 kWh/m2 za rok. Ve starších domech však může být až čtyřnásobná. Potřebného snížení o 20 % dosáhnete například výměnou jednoduchých oken za izolační dvojsklo.

Abyste dostali příspěvek, nemusíte již realizovat více úsporných opatření najednou. Projekty budou posuzovány pouze podle dosažené úspory tepla
Abyste dostali příspěvek, nemusíte již realizovat více úsporných opatření najednou. Projekty budou posuzovány pouze podle dosažené úspory tepla

Co to znamená? I jediné zateplovací opatření, např. kompletní výměna oken, představuje pro rodinný rozpočet významnou investici. Provést dvě až tři opatření současně bylo zvláště v době hospodářské recese pro mnoho lidí finančně neúnosné. Za nových podmínek lze získat dotaci i na jednu jedinou akci, tedy například na samotnou výměnu oken. A to už lze zaplatit mnohem snadněji.

Ale pozor! O dotaci na částečné zateplení je možné žádat jen jednou. Tedy není možné získat dotaci na nová okna a o rok později třeba na nové stropy. Pokud chcete žádat podruhé, musíte provést jedině celkové zateplení budovy.

2) Dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

Dříve: Druhou překážkou, která odrazovala mnoho žadatelů, byla nutnost nechat si vypracovat projektovou dokumentaci a Energetické hodnocení budovy. Jejich cena nebyla nízká – Energetické hodnocení stojí podle typu a velikosti domu od 2 000 do 20 000 Kč.

Nyní: Tato povinnost sice neodpadá, ale lze na ni také získat dotaci. Pokud zateplujete rodinný domek, máte nárok na 10 000 Kč na každou ze dvou výše uvedených položek. Pokud se pouštíte do stavby pasivního domu, získáte na vypracování projektu 40 000 Kč. Podobné dotace získáte i v dalších částech programu.

Co ta znamená? Především Energetického hodnocení nebylo při běžných „bezdotačních“ úpravách nutné a projektová dokumentace byla potřeba jen někdy. Většina lidí se zdráhala žádat o dotace, když její podstatnou část museli vydat zpět za tyto posudky. Výsledný poměr zisků a výdajů to dost zhoršovalo. Doplněním tohoto příspěvku se „nadbytečné výdaje“ sníží.

3) Dotace budou vyšší

Dříve: Dotace na některé velké projekty byly sice zajímavé, ale pokud se rozhodnete postavit pasivní dům, cena oproti klasickému vzroste několikanásobně. Proto mnoho lidí volí méně úspornou cestu, která je více v jejich možnostech. Stejně tak provedení celkového zateplení je významná investice a i když se náklady vrátí v úsporách na topení, jde o značný finanční „šok“, který ani dotace příliš nezmírní.

Nyní: Dotace v některých kategoriích se zvyšují o 5 – 15 %. Jde především o tyto:

  • celkové zateplení rodinného domu na 70 kWh/m2  – 1 550 Kč/m2
  • celkové zateplení rodinného domu na 40 kWh/m2  – 2 200 Kč/m2
  • celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) na 55 kWh/m2 –  1 050 Kč/m2
  • celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) na 30 kWh/m2  – 1 500 Kč/m2

Vyšší částku také získáte, pokud se rozhodnete pro stavbu nového domu v pasivním standardu:

  • 250 000 Kč pro rodinný dům s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2
  • 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2

Co to znamená? Mnoho lidí by mělo zájem o pasivní dům nebo celkové zateplení, hlavní překážkou je téměř vždy finanční náročnost. Nyní jsou tyto alternativy dostupnější, byť jen o krůček.

Plánujete-li stavět pasivní dům a žádáte o příspěvek z programu Zelená úsporám, netýká se vás podmínka vybírat výrobky a technologie ze Seznamu
Plánujete-li stavět pasivní dům a žádáte o příspěvek z programu Zelená úsporám, netýká se vás podmínka vybírat výrobky a technologie ze Seznamu

4) Dotace i pro paneláky

Dosud: Panelové domy byly z projektu vyloučeny. Přitom je známo, že některé starší panelové domy patří mezi „energetické katastrofy“ a zateplení je mnohdy nezbytné.

Nyní: Prostředky z programu Zelená úsporám teď budou moct získat i panelové domy. Plánuje se úzká spolupráce s programem Panel, jehož cílem bylo zajistit výhodné půjčky a úvěry na modernizaci paneláků. Propojením s programem Zelená úsporám se má celý systém zefektivnit a zvýhodnit. Jisté ovšem je, že majitele panelových domů čekají přísnější podmínky – například dotace budou jen na celkové zateplení, nikoliv na malé dílčí projekty, jako u rodinných domů. Přesné podmínky jsou dosud v jednání, program Zelená úsporám pro paneláky začne až v příštích měsících – po dořešení všech detailů projektu.

Co to znamená? Zelená úsporám se otevírá vlastníkům panelových domů a bytovým družstvům. Osloví tak širokou skupinu, která zateplením získá velmi výrazné úspory.

Zjednodušit se má také celková administrativa programu Zelená úsporám
Zjednodušit se má také celková administrativa programu Zelená úsporám

5) Celkové zjednodušení administrativy

Dosud: Jak už je v naší státní správě zvykem, program provázela poměrně složitá byrokracie a komplikované výpočty nákladů. V některých částech bylo nutno splnit často nesmyslné či zbytečné limity.

Nyní: Zjednodušení se týká především dotací na nové systémy vytápění. Zatím se částka složitě vypočítávala z nákladů, nyní se použije pevně daná částka určená podle typu:

  • kotel na biomasu 50 000 Kč malý, 80 000 Kč střední, 95 000 Kč velký (podle výkonu)
  • tepelné čerpadlo země-voda 75 000 Kč, vzduch-voda 50 000 Kč
  • solární systém na ohřev vody 55 000 Kč
  • solární systém ohřev vody a vytápění 80 000 Kč

Pevná částka ukončí dohady o tzv. „uznatelné náklady“, ze kterých se původně dotace vypočítávala. Nebylo jasné, co lze uznat a co ne.

Dosud také platilo pravidlo, podle kterého u kotle na biomasu a tepelného čerpadla v novostavbách nesměla spotřeba tepla překročit jistou mez. Platnost tohoto pravidla je odložena na rok 2011, aby na dotace dosáhli i ti, kdo začali se stavbou dříve a podmínky programu neznali.

Pokud chcete dotované solární kolektory, musíte dosáhnout jistého zisku energie. Ten se nyní snižuje o 25 %, na 1500 kWh za rok.

Pokud stavíte pasivní dům, jste osvobození od nutnosti používat dodavatele ze „Seznamu odborných dodavatelů“ a technologie ze „Seznamu výrobků a technologií“. Rozhoduje pouze spotřeba, které Váš dům nakonec dosáhne. Důvod je jednoduchý – pasivní domy jsou u nás poměrně mladou záležitostí a při jejich stavbě se používají nové a netradiční technologie. Řada z nich není v těchto seznamech zahrnuta. Koneckonců, smyslem pasivního domu je nízká spotřeba. Proto se bude posuzování soustředit právě na ni.

Co to znamená? Ubude papírování a zbytečných podmínek a omezení, máte přesnější představu, kolik peněz dostanete a celý postup se podstatně zjednoduší.

Snažší postup a podmínky i pro ty, kteří již žádali?

Ale co když už jste si o dotaci zažádali? Podle ministerstva bude i těmto zájemcům umožněno získat lepší podmínky.
Prozatím bylo schváleno 205 dotací a duchovní otec projektu, exministr Martin Bursík, doufá v mnohem lepší výsledky: „Oproti minulému měsíci se počet ztrojnásobil a já doufám, že tento exponenciální růst bude pokračovat,“ říká Bursík.

Projekt je financován z prodeje emisních povolenek Japonsku. A podle smluv tyto peníze jinak využít nelze. Pokud se do konce roku 2012 nevyčerpá celých 25 miliard, musíme prostředky kupcům povolenek vrátit. A smlouvy už další změkčování podmínek neumožňují.

Autor: Redakce Nazeleno.cz