fbpx

Partneři sekce

5 mýtů o tepelných čerpadlech0

O tepelných čerpadlech se říká, že jsou úsporná, ekologická a nenáročná na provoz. Mezi nejoblíbenější typy patří tepelné čerpadlo vzduch-voda. O novodobých zdrojích tepla ale koluje řada mýtů. Na pět z nich jsme se podívali podrobněji.

Tepelná čerpadla jsou drahá

Je pravda, že ve srovnání s kotli na uhlí nebo s plynovými kotli jsou tepelná čerpadla drahá. Cenu je ale třeba porovnávat nejen z hlediska pořizovacích nákladů. Při výběru zdroje tepla započítejte také náklady na provoz nebo na údržbu. Investice do tepelného čerpadla se zpravidla vrátí do 6 až 8 let. Pořizovací náklady pomáhají snižovat i dotace. Příspěvek na tepelné čerpadlo až ve výši 120 tisíc korun můžete například nyní získat z kotlíkových dotací.

Tepelná čerpadla jsou moc hlučná

Tepelná čerpadla odebírají energii ze svého okolí, zpravidla ze vzduchu, případně ze země nebo z vody. Starší modely byly vybavené kompresory, které měly vyšší hladinu zvuku. To se s rozvojem technologií změnilo. Zdrojem hluku tepelných čerpadel je ventilátor a kompresor. Na trhu jsou modely, které hlučí minimálně. Při výběru tepelného čerpadla se vyplatí sledovat údaje o hluku v dB. Většina současných tepelných čerpadel ztišila svůj chod na úroveň tiché kanceláře (zhruba 40 dB) nebo deště (asi 50 dB).

Reklama

Tepelná čerpadla jsou neúčinná

O tepelných čerpadlech se říká, že nejsou účinná. To je ovšem mýtus. Účinnost tepelných čerpadel je třeba posuzovat podle topného faktoru COP (Coefficient of Performance). Topný faktor ukazuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií na provoz zařízení. U tepelných čerpadel se nejčastěji pohybuje od 2 do 5. Čím vyšší je, tím účinnější tepelné čerpadlo bude. Rozhodující je i typ tepelného čerpadla. Například tepelné čerpadlo vzduch-voda je levnější na pořízení, ale má nižší účinnost než zdroje voda-voda nebo země-voda.

Tepelná čerpadla spotřebovávají drahou elektřinu

Je pravda, že tepelná čerpadla pro svůj provoz potřebují elektřinu. Pokud tepelné čerpadlo instalujete, můžete požádat o změnu distribuční sazby. Jakmile vám distributor žádost schválí a přidělí vám sazbu D57d, budete po většinu dne (22 hodin) odebírat elektřinu v nízkém tarifu, tedy za nižší cenu.

Tepelná čerpadla se hodí jen pro novostavby

Tepelná čerpadla můžete bez obav použít pro vytápění v novostavbách i v rekonstruovaných domech. Důležitá je hlavně volba typu a výkonu zařízení. Pozornost byste měli věnovat tepelně-izolačním vlastnostem, provozním teplotám a tepelným ztrátám objektu. O kvalitním vytápění vždy rozhoduje projekt. U starších staveb je třeba posoudit tepelné ztráty, případně provést zateplení, která úniky tepla zmírní a zefektivní provoz tepelného čerpadla.

Autor: Jana Poncarová