fbpx

4. ročník konference Bio Summit proběhne v dubnu v Praze0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Přesně za tři měsíce se v Praze sejdou všichni, kterým není lhostejný budoucí vývoj maloobchodního trhu a uspokojování potřeb svých zákazníků trvale udržitelným způsobem. 8. dubna 2010 se v Praze uskuteční již 4. ročník konference Bio Summit, jehož obsah má letos širší zaměření přesahující rámec potravinářského trhu.  Hlavními tématy konference jsou etika, zodpovědnost a trvalá udržitelnost. Do konce ledna je vstup na konferenci výrazně zlevněn. 

Do popředí zájmu spotřebitelů, ale i celé řady výrobců se stále více dostávají hodnoty jako jsou trvalá udržitelnost, zodpovědnost či etika. Podíl zodpovědných firem i jednotlivců, kteří investují do ekologických staveb či energeticky úsporných spotřebičů, preferují produkty na přírodní bázi, jako biopotraviny či biokosmetiku nebo kladou důraz na recyklovatelné obaly, významně narůstá.

Reklama

Celosvětový trh výrobků pro skupinu zákazníků preferujících LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), kteří se při nákupním rozhodování řídí hodnotami jako jsou trvalá udržitelnost, etika a zdraví vlastní i planety Země, je odhadován na 400 miliard dolarů ročně, obrat s biopotravinami v roce 2008 přesáhl 50 miliard dolarů a prodej výrobků fair trade roste ročně o 30 procent.

Potřebami LOHAS zákazníků a z nich vyplývajícími výzvami pro obchodníky a výrobce, se bude zabývat konference Bio Summit 2010, která se uskuteční 8. dubna 2010, v kongresovém centru U Hájků v Praze. Registrace na konferenci je možná online na www.biosummit.cz a do konce ledna je cena vstupenky snížena o 2 000 Kč.

Hlavní téma konference je udržitelnost a zodpovědnost

Společnosti, které jsou v popředí LOHAS iniciativ, budou na konferenci prezentovat své zkušenosti a podrobně diskutovat o různých cestách k udržitelnosti. Tematický záběr konference Bio Summit se tak kromě výroby biopotravin a jejich lokálním a regionálním nákupem z důvěryhodných zdrojů bude zabývat i obecnou etikou v podnikání, sociální a ekologickou odpovědností, férovou spoluprací s dodavateli, podporou biodiverzity, či kompenzací uhlíkových emisí. Program se zaměří na způsoby výroby a prodeje biopotravin, biokosmetiky, biotextilu a dalších bio/eko/fair produktových kategorií.

Mezi společnostmi, které představí své strategie, budou mimo jiné Starbucks, Loreal, Ecover, Eosta a další.  

Skupina LOHAS spotřebitelů nabízí velký potenciál

Tento tržní segment zahrnuje poměrně velkou skupinu spotřebitelů. Například v USA lze přibližně 19 procent dospělých, což je 41 milionů osob, v současnosti považovat za LOHAS spotřebitele. LOHAS trh je nejen velký svým finančním objemem, ale především tím, že zahrnuje skupiny spotřebitelů s nejvyššími příjmy a výdaji. V Německu lze odhadovat velikost trhu na pět milionů domácností a roční tržní potenciál této skupiny představuje nejméně 200 miliard eur  – ale může klidně být 300 až 400 miliard eur (750 mld. až 1 bilion Kč). Většina autorů se shoduje na tom, že tento „zelený“ tržní segment představuje 10 až 30 procent dospělé populace Německa.

V České republice nebyl dosud proveden v tomto smyslu žádný průzkum, ale pokud bychom vzali za příklad situaci v Německu, pak můžeme velikost trhu LOHAS v České republice odhadnout na 5 až 10 procenta dospělé populace, tedy 1,5 až 3 miliony osob. To je přibližně stejné množství lidí, které pravidelně nakupuje biopotraviny. Kromě biopotravin však tito zákazníci nakupují další „zelené“ výrobky a služby:

  • vozidla na alternativní pohon
  • ekologické domy
  • energeticky úspornou elektroniku;
  • sociálně odpovědné formy investování;bio a přírodní produkty osobní péče;
  • přírodní produkty pro domácnost (papírové zboží a ekologické čistící prostředky);
  • doplňkovou, alternativní a preventivní medicínu (přírodně léčebnou, čínskou medicínu atd.);
  • produkty Fair Trade a další.

LOHAS spotřebitelé představují budoucnost pro všechny podnikatele, zaměřené na trvale udržitelné produkty a služby. Jsou to progresivní spotřebitelé, tvůrci názorů a lídři v oblastech sociálních, ekologických a ekonomických změn. Jejich tržní potenciál zůstává prakticky nevyužitý.

Kdo by se měl konference zúčastnit?

Výkonní manažeři na seniorských postech a členové firemních „týmů pro zodpovědné jednání“ se budou moci poučit od pozvaných špičkových manažerů a vedoucích osobností ve svých oborech. Od „nápadů“ se dostaneme ke konkrétním strategiím, novým iniciativám a nově vznikajícím nástrojům, které posouvají trvalou udržitelnost do samého centra podnikání.

Doporučujeme účast na konferenci zástupcům těchto oblastí podnikání: strategické plánování, nákup, řízení, nákup a využívání energie, marketing, design prodejen, vztahy se zákazníky, kvalita a dodržování ekologických pravidel. Konference je určena pro zástupce těchto oborů: výroba potravin, výroba kosmetických a drogistických produktů, dodavatelé surovin, maloobchodníci, kontrolní a certifikační organizace, oborové svazy, investoři, výrobci obalů, marketingové a komunikační agentury, akademická obec, zástupci médií a další.

Program, řečníci a diskusní sekce zpochybní „business as usual“, identifikují rodící se otázky, nabídnou novátorská řešení, poukáží na nejlepší příklady a předvedou nové způsoby hodnocení, řízení a implementování udržitelnosti do všech oblastí podnikání.
Na konferenci potkáte novátory ve všech oborech potravinářského i nepotravinářských oborů, stejně tak experty na oblast trvalé udržitelnosti a zodpovědného podnikání.

Podpora a organizace konference

Zlatými partnery konferenci Bio Summit jsou maloobchodní společnost BILLA a pekárenská společnost United Bakeries. Organizátory společnosti Blue Events a Green Marketing.

Více informací o akci včetně on-line registrace lze získat na adrese www.biosummit.cz nebo přímo na adrese sekretariátu summitu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz