fbpx

10 nejčastějších otázek a mýtů o kotlíkových dotacích0

Kotlíkové dotace letos vstoupily do třetí, poslední vlny. Protože se však podmínky pro kotlíkové dotace opět změnily, není od věci si zopakovat základní informace a vyvrátit několik mýtů, které kolem „kotlíkovek“ kolují.

Díky Kotlíkovým dotacím můžete získat státní příspěvek také na kondenzační plynový kotel

1. Co to jsou kotlíkové dotace a jaký mají cíl?

Kotlíkové dotace byly vyhlášeny Ministerstvem životního prostředí a vybízejí majitele rodinných domů, aby žádali o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem tohoto programu je do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Fond Evropské unie domácnostem rozdělí ve třech výzvách 9 miliard korun.

2. Je toto kolo kotlíkové dotace skutečně poslední?

V rámci programu o kotlíkových dotacích již proběhly dvě vlny. Letos proběhne třetí, poslední vlna, v níž je možné vyměnit si kotel za úspornější a energeticky méně náročný typ a zároveň na něj získat finanční podporu. Ministerstvo životního prostředí očekává výrazné zlepšení kvality ovzduší díky výměně až 100 tisíc topenišť.

Reklama

3. Co obsahovaly předchozí vlny a v čem je poslední nová?

V prvním kole bylo možné získat podporu také na kotle pouze na uhlí, ale tento způsob vytápění již není vzhledem k vysokým emisím podporován. I tak byl zájem především o kombinovanou variantu na uhlí a biomasu a ve druhé vlně dávali lidé přednost tepelným čerpadlům a kondenzačním plynovým kotlům. Další novinkou této výzvy je možnost bezúročné půjčky pro lidi v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Nejsou lidi. Kapacita montážních firem plná na měsíce dopředu!

4. Čeho se dotace týká a pro koho je určená?

Dotace se týká pouze zařízení registrovaných v SVT, Seznamu výrobků a technologií, který je dostupný na internetu. Program se vztahuje pouze na rodinné domy se zastaralými kotly na pevná paliva, bez uvedené emisní třídy nebo v 1. a 2. emisní třídě. Na chaty nebo jiné rekreační nemovitosti se dotace nevztahují. Příjemci dotací jsou fyzické osoby, které vlastní rodinný dům nebo jsou jeho spoluvlastníci.

5. Jaká je výše podpory a co se podporuje?

Nyní v rámci třetí vlny mají žadatelé možnost získat až 80 % prostředků na nákup nového, ekologičtějšího kotle. Výše podpory závisí na typu kotle, na kraji, ve kterém žádáte o dotaci, a na obci, v níž se nachází váš dům. Podporují se následující zdroje:

  • Tepelné čerpadlo – nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – nejvýše 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – nejvýše 95 000 Kč

Pokud bydlíte v tzv. prioritních oblastech, jejichž seznam naleznete na internetu, můžete získat bonus 7 500 Kč. Další finanční podporu pak můžete získat, pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám a zažádáte o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému. Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu činí 20 000 Kč, při kombinaci s instalací solárních systémů 10 000 Kč.

6.) Kdy dostanu dotaci a co z ní bude možné uhradit?

Podporu získáte po vyhodnocení žádosti o dotaci, a pokud vám bude přiznána, dostanete ji až po nákupu a instalaci nového kotle. Příspěvkem z dotací můžete uhradit nejen nový kotel či zdroj tepla, ale i náklady na jeho instalaci. Mezi uznatelné náklady se dále počítají i další komponenty otopné soustavy a náklady na rekonstrukci i projektovou dokumentaci. Pokud jste ale nový kotel zakoupili před vyhlášením výzvy, zpětně o dotaci žádat nemůžete.

7.) Co dělat, když na výměnu kotle nemám dostatečné finanční prostředky?

Pokud bydlíte v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji, existuje pro domácnosti program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Dopředu si budete moci požádat u své obce o kotlíkovou půjčku, s níž výměnu kotle zaplatíte. Prostředky na financování půjček budou dostupné do 29. 11. 2019 a k dispozici je celkem 740 milionů korun.

8.) Kdy a kde se podává žádost o dotaci?

Žádost o kotlíkovou dotaci můžete podat na krajském úřadě, poté co příslušný kraj vyhlásí výzvu pro občany. Termíny zahájení příjmu žádostí se mohou v jednotlivých krajích lišit. Například předpokládané vyhlášení výzvy pro konečné občany Jihomoravského kraje je září 2019 a předpokládané zahájení příjmu žádostí je v říjnu 2019. Více informací lze nalézt na webových stránkách konkrétního kraje či na vývěsce krajského úřadu.

9.) Jaké dokumenty musím vyplnit a na co nesmím zapomenout?

Dokumenty zahrnují čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu a prohlášení o instalaci zařízení vhodného pro dotaci. Dále písemný souhlas spoluvlastníků domu s výměnou kotle, fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso a fotodokumentaci o likvidaci starého kotle na tuhá paliva. Zároveň nesmíte zapomenout na určení typu nového, nízkoemisního kotle. Žadatel se musí na dokument vlastnoručně podepsat, jinak bude dokument prohlášený za neplatný a vyřazený.

10.) Dokdy je nutné kotle vyměnit a není lepší počkat, až stávající kotel doslouží?

Poslední vlna končí příchodem roku 2020. Provoz starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude zakázán od roku 2022. Lidem, kteří nestihnou starý kotel vyměnit a budou jej používat, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Tato vlna kotlíkové dotace je tak pro majitele starých, neekologických kotlů poslední příležitostí získat od státu finanční příspěvek na pořízení nového kotle.  

Pozor na vytíženost montážních techniků

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nového zařízení se vrátí v podobě úspor za palivo, a protože se jedná o poslední dotační výzvu, nemá význam s výměnou kotle dále otálet.

topení - montáž
Také díky Kotlíkovým dotacím je v Česku nedostatek topenářů s volnou kapacitou. Právě na jaře a v létě mají technici nejvíce práce.

Ale pozor, kotlíkové dotace způsobily, že se nákupy a montáže nových kotlů kumulují. Bez ohledu na značku kotle nebo zdroje vytápění je nyní kapacita montážních firem plná na měsíce dopředu.

Tyto zkušenosti potvrzuje i firma Thermona, největší český výrobce plynových kondenzačních kotlů. „Pravidelně školíme montážní firmy, komunikujeme s nimi a sledujeme situaci na trhu. Často nám volají lidé přímo do firmy, abychom jim doporučili volné techniky. Snažíme se jim poradit a zveřejnili jsme seznam kontaktů na montážní firmy i na našem webu. Samozřejmě nikdo nebude měnit kotel v průběhu sezóny, tedy za plného provozu, ale právě teď je nejlepší doba si výměnu kotle předem domluvit na posezónní měsíce,“ vysvětlil obchodní ředitel Thermony Milan Kubíček.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi