Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Nový akční plán pro biomasu je podle CZ Biom slabý a málo ambiciózní

19. 09. 2012 | Tisková zpráva


V Praze 17. září 2012 - Vláda České republiky ve středu schválila navržený Akční plán pro biomasu na období 2012 – 2020 (APB). Materiál by měl představovat analýzu využití biomasy v ČR pro energetické účely a navrhovat opatření vhodná pro udržitelnost zemědělsko-energetického propojení do roku 2020.

Zároveň by měl napomoci upřesnit odhad možného přínosu biomasy pro energetickou bilanci. Obsahuje také informace o hlavních oblastech energetického využití biomasy včetně využití pevné biomasy pro přímé spalování na výrobu tepla a elektrické energie, výroby bioplynu a kapalných biopaliv, a navrhuje opatření vhodná pro udržitelnost této oblasti do roku 2020. Finální podoba je ale bohužel jen na půli cesty ve směru, kterým by se měla podpora tohoto odvětví ubírat.

“Na Akčním plánu jsou vždy nejdůležitější navržená opatření, která mají daný stav věcí zefektivnit a posunout na vyšší úroveň. Navržená opatření v novém Akčním plánu pro biomasu ale hodnotím jako slabá a neambiciózní,“ kritizuje finální koncepci předseda Českého sdružení pro biomasu Jan Habart.

Využití biomasy pro energetické účely je v ČR tradičním a v posledních 20 letech výrazně dynamicky rozvíjejícím se oborem hospodářské činnosti. Přispívá k diversifikaci zemědělství, k biodiverzitě české krajiny, napomáhá rozvoji zaměstnanosti na českém venkově a pomáhá snížit strategickou závislost na dovážených primárních zdrojích. Nový akční plán sice tyto pozitiva částečně podporuje, ale naráží, na nesmyslnost postupu vlády, která působí, jako kdyby chtěla jet jedním vlakem po dvou tratích. Na rozdíl od Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů totiž nestanovuje závazné množství energie z OZE, ale uvádí potenciál jednotlivých druhů biomasy pro efektivní energetické využití.

“Zásadní věcí jsou nekoncepční rozhodnutí Vlády týkající se energetiky. Zatímco Vládou schválený Národní akční plán pro obnovitelné zdroje uvažuje s pozastavením podpory např. pro bioplynové stanice od roku 2014, tento tou samou Vládou schválený Akční plán pro biomasu o pozastavení podpory mlčí, naopak ji prosazuje. Vládní schizofrenie je v tomto případě poměrně zásadní, investoři to v naší zemi opravdu nemají lehké,“ dodává místopředseda CZ Biom Vladimír Stupavský.

Na schváleném APB se najdou samozřejmě i jednoznačná pozitiva. Jedním z nich je označení zatravňování jako neudržitelné situace. “Zatravněné plochy v ČR dosahují obrovských rozloh bez celospolečenského přínosu. Tento stav u nás bují díky velice štědrým dotacím. Plochy by přitom mohly být využity daleko efektivněji např. pro produkci energetické biomasy. S nadsázkou lze říci, že se na těchto plochách nepěstuje nic jiného, nežli dotační peníze,“ zmiňuje ožehavé téma Habart.
 
Co naopak v dokumentu, který ještě musí projít schvalovacím procesem v parlamentu, chybí, jsou zásadní opatření pro rozvoj využívání dřevěných pelet. Přitom příležitosti k rozvoji má Česká republika obrovské. “Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina a v České republice se jí každoročně produkuje okolo 2,2 mil. m3. Máme tedy k dispozici surovinu pro výrobu min. 500 tis. tun dřevěných pelet. Těch se však u nás vyrábí pouze 150 tis. tun,“ komentuje Stupavský, který je zároveň předsedou Klastru Česká peleta.

Tagy: Tiskové zprávy

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií