Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: Zemní plyn je nejúčinnější a nejvšestrannější palivo

23. 07. 2010 | Tisková zpráva


Mezinárodní plynárenská unie (IGU) konstatovala ve svém „Strategickém prohlášení 2010“, že zemní plyn je nejčistějším, nejúčinnějším a nejvšestrannějším fosilním palivem. To jej podle IGU předurčuje jako jedinečný nástroj na cestě k nízkouhlíkové energetice a k udržitelné energetické budoucnosti.

Dodávky zemního plynu: Konkurenceschopné, dostupné, flexibilní

Strategické prohlášení 2010“ zpracované Mezinárodní plynárenskou unií (IGU) konstatuje, že zemní plyn je nejčistším, nejúčinnějším a nejvšestrannějším fosilním palivem. Ještě důležitější podle IGU je, že zemního plynu je dostatek, jeho dodávky jsou konkurenceschopné, jsou okamžitě dostupné a flexibilní, což jej favorizuje jako nejlepší nástroj pro snižování emisí při nejnižších nákladech. „Pro Evropu je důležité, že přes 70 % prokázaných světových zásob zemního plynu se nachází na území Evropy nebo v jejím dosahu, navíc máme uzavřené smlouvy zaručující dodávky plynu do ČR až do roku 2035,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Globální energetika podle IGU musí v současné době zajistit rovnováhu mezi bezpečností dodávek energie na rostoucím trhu, zejména v rozvíjejících se zemích a zmírňováním dopadů změn klimatu v důsledku intenzivního využívání fosilních paliv. IGU ve svém prohlášení konstatuje, že vlády stále více zaměřují svou energetickou politiku na podporu obnovitelných zdrojů energie s cílem vytvořit z nich hlavní část primárních energetických zdrojů. Nicméně vzhledem k mnoha politickým, technickým, ekonomickým a tržním faktorům, bude toto období podstatně delší, než se původně očekávalo, a bude také vyžadovat významné dotace.

Fosilní paliva: Výhody zemního plynu

Právě proto budou i v dohledné budoucnosti mít fosilní paliva významný podíl na budoucím světovém energetickém mixu. „U nás se soustředíme především na bezpečnost dodávek. V každé zemi mohou nastat problémy, nemůžete na tisících kilometrech napříč desítkami zemí vyloučit nestabilní vnitropolitickou situaci nebo terorismus. I ropné plošiny nebo biopaliva, jak známe z poslední doby, mají svá rizika. Základem bezpečnosti by měla být v každé zemi diverzifikace a dostatečné zásoby,“ dodává Petržilka.

Vzhledem k výhledu a s přihlédnutím k výhodám zemního plynu ve srovnání s dalšími fosilními palivy, spolupracuje IGU aktivně s vládami, regulátory i plynárenstvím a zaměřuje se na následující oblasti:

  • podpora přechodu na zemní plyn ve výrobě elektřiny a v průmyslu jako náhrady vysokouhlíkových paliv,
  • podpora využití zemního plynu v dopravě, kde nahrazuje kapalné ropné pohonné hmoty,
  • zlepšování efektivity a nejlepších postupů v rámci hodnotového řetězce,
  • zavádění a podpora takových politik a způsobů regulace, které umožní rozvoj plynárenské infrastruktury.

Zemní plyn: Součást nízkouhlíkové budoucnosti

Těchto cílů je možné podle IGU dosáhnout díky využití již osvědčených technologií, které umožňují významné snížení emisí skleníkových plynů, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém horizontu. Proto bude IGU v souladu se svým posláním pokračovat v podpoře výměny know-how v plynárenství s cílem podnítit rozvoj nových technologií a ve svém působení jako účinného rozhraní mezi plynárenstvím a vládami a bude dále podporovat výhody zemního plynu jako upřednostňovaného zdroje energie, který je součástí nízkouhlíkové budoucnosti. Také hodlá pokračovat i ve sledování vývoje energetické politiky a názorů veřejného mínění tak, aby plynárenství bylo schopné předvídat budoucí vývoj a připravit se na přicházející příležitosti a možná ohrožení.

Tagy: Aktuálně

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií