Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: TZ: Výkon fotovoltaických elektráren do konce roku naroste na 1 255 MW

07. 10. 2010 | Tisková zpráva


TISKOVÁ ZPRÁVA

Na základě uzavřených smluv o připojení fotovoltaických zdrojů je odhadovaný připojený výkon fotovoltaických elektráren (FVE) k 31. 12. 2010 v celkové výši 1 255 MW.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. (ECD), reagovala na výzvu Energetického regulačního úřadu a ve stanoveném termínu 30. 9. 2010 odeslala výhled připojení obnovitelných zdrojů do své distribuční sítě na území krajů Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský a okresu Prostějov. ECD provedla v součinnosti s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) analýzu připravenosti smluvně uzavřených projektů k připojení.

Z takto získaných informací od investorů, kontroly rozestavěnosti projektů a na základě šetření ERÚ u projektů o výkonu 0,5–1 MW vyplývá, že ke stávajícím 419 MW očekává ECD požadavek na připojení do konce roku 2010 ve výši dalších 601 MW. Na základě této analýzy dospěla společnost E.ON Distribuce, a.s., ke stanovení celkového připojeného výkonu FVE do distribuční soustavy společnosti ke konci roku 2010 ve výši cca 1 020 MW.

E.ON Distribuce chce připojit dalších 401 MW

Největší, téměř 81% podíl (483 MW) na uvažovaném připojení do konce roku představují projekty nad 1 MW, podíl výroben s výkonem od 100 kW do 1 MW bude 16 % (98 MW). Nejmenší, 3% podíl (20 MW) bude připojen u výroben s výkonem pod 100 kW.

Z uzavřených smluv o připojení na rok 2011 vyplývá záměr investorů připojit dalších 401 MW.  Jejich investiční záměry budou patrně přehodnocovány, jelikož Vláda ČR odsouhlasila novelu zákona č.180/2005 Sb., která výrazně omezuje již v roce 2011 podporu FVE s výkonem nad 30 kW.

Dle názoru naší společnosti se rovněž v roce 2011 nezrealizují všechny projekty, na které jsou nyní uzavřeny smlouvy o připojení výroben. To je také důvodem, proč očekáváme v roce 2011 připojení výkonu v maximální výši 308 MW (90 % z tohoto výkonu pak do konce února). Předpokládáme také snahu investorů časově urychlit realizaci projektů z roku 2011 ještě v roce 2010, právě s ohledem na změnu legislativních podmínek.

E.ON Distribuce: Doplatek výrobcům 4,8 mld. Kč

Regulovaná cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) byla pro tento rok stanovena ERÚ na úrovni 166 Kč/MWh (tuto částku hradí každý zákazník spotřebovávající elektřinu v ČR). Do 30. 9. 2010 naši zákazníci prostřednictvím této ceny uhradili částku ve výši 1,541 mld. Kč. Zákonná podpora, kterou naše společnost uhradila výrobcům k témuž datu, ovšem činila 4,342 mld. Kč.

Záporné saldo ve výši 2,801 mld. Kč je tedy hrazeno ze zdrojů a k tíži společnosti ECD. Očekáváme proto, že do konce roku se toto negativní saldo zvýší o další 1,5–2 mld. Kč. V důsledku nekorektně stanovených cen podpory OZE tak společnost ECD jenom v letošním roce doplatí ze svých zdrojů výrobcům 4,3–4,8 mld. Kč. Pro společnost ECD je naprosto nepřijatelné a finančně neudržitelné pokračování a prohlubování této situace v roce 2011.

Klíčem k řešení je korektně stanovená cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odhady zveřejněné ERÚ k 30. 9. 2010 ve smyslu připojovaného výkonu za celou ČR tak považujeme ve srovnání s našimi zpracovanými odhady za podhodnocené. Totéž platí pro odhad ERÚ v oblasti pravděpodobného scénáře cenového vývoje. Společnost ECD považuje za realistické stanovení cen na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE a KVET v intervalu 600–650 Kč/MWh.

Tagy: Energie, Aktuálně, Energetika, Fotovoltaika, Ceny energií, Krize fotovoltaiky, Ceny energie

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií