Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: TZ: ČEZ podal další žalobu na Czech Coal

21. 10. 2010 | Tisková zpráva


TISKOVÁ ZPRÁVA

ČEZ po důkladném rozboru postojů a jednání společnosti Czech Coal se svými právními poradci došel k závěru, že koncern Czech Coal opakovaně porušoval pravidla hospodářské soutěže ve vztahu k ČEZ.

Proto ČEZ podal na Czech Coal žalobu a požaduje ochranu svých práv, náhradu újmy, která ČEZ vznikla (tzv. přiměřeného zadostiučinění), a úhradu smluvních pokut plynoucích z protiprávního jednání koncernu Czech Coal v souvislosti s neplněním dohody o dlouhodobé spolupráci uzavřené v roce 2005, zmařením jednání o dlouhodobé kupní smlouvě a zmařením zamýšleného projektu nových tepelných elektráren v lokalitě Počerady v původně sjednané podobě. Požadovaná částka přesahuje deset miliard korun. Zároveň se ČEZ domáhá svého práva na férové zacházení v situaci, kdy se bez dodávek uhlí od Czech Coal do uhelné elektrárny Počerady neobejde.

Nová žaloba souvisí s dohodou o dlouhodobé spolupráci

Podání nové žaloby přímo souvisí s dohodou o budoucí dlouhodobé spolupráci, kterou v roce 2005 uzavřely společnosti ČEZ a Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce (nyní Czech Coal Services a.s.). Na základě této dohody mělo dojít nejpozději do poloviny roku 2007 k uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky hnědého uhlí pro nové hnědouhelné zdroje, které společnost ČEZ plánovala vybudovat.

K uzavření tohoto dlouhodobého kontraktu však z důvodů na straně Czech Coal nedošlo. Společnost ČEZ se proto v roce 2007 obrátila na soud, aby rozhodl o uzavření smlouvy. O vlastním uzavření dlouhodobé kupní smlouvy však soud dosud nerozhodl, a to ani v prvním stupni. Mezi tím Czech Coal stupňoval nátlak na ČEZ k přenechání stávající elektrárny Počerady za velmi nevýhodných podmínek. Zneužíval k tomu mimo jiné své postavení prakticky monopolního dodavatele paliva do elektrárny Počerady, která je největší uhelnou elektrárnou v portfoliu ČEZ.

ČEZ má zájem na dosažení dohody s Czech Coal

ČEZ zároveň s podáním nové žaloby vzal zpět žádost z roku 2007, aby soud nařídil Czech Coal uzavření dlouhodobé kupní smlouvy. Sjednaná, ale neuzavřená smlouva totiž předpokládala mimo jiné postavení a zprovoznění nových hnědouhelných bloků v lokalitě Počerad nahrazující stávající bloky do roku 2016. To však, vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ani k úvodnímu projednání žaloby, již není realistické dosáhnout.

Dlouhodobá smlouva přitom zajišťovala dodávky uhlí výhradně pro tyto nové bloky a nelze soudním nařízením jejího podpisu dosáhnout změny parametrů smlouvy jako např. přejednání harmonogramu výstavby nových bloků nebo zajištění dodávek pro stávající bloky elektráren, i kdyby byly modernizovány.

ČEZ má nadále velmi vážný zájem na dosažení dohody s Czech Coal na zajištění dodávek uhlí do stávajících uhelných bloků v Počeradech a jejich modernizaci nebo náhradu novými jednotkami. Za tím účelem pokračuje s Czech Coal v jednání, zároveň však ČEZ musí hájit své právo na férové zacházení v situaci, kdy se bez dodávek uhlí do Počerad od Czech Coal neobejde a kdy ČEZu vzniká ekonomická újma.

Tagy: Energie, Aktuálně, Energetika

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií