Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: Pravidla soutěže o komín

22. 08. 2011 | Julie Kalodová


Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je xBizon, s.r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59299, sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, (dále jen „pořadatel“).

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který souhlasí s níže uvedenými podmínkami, je starší 18-ti let, zodpoví všechny soutěžení otázky a odešle je prostřednictvím k tomuto určeného formuláře spolu se svými kontaktními údaji.

3. Při přihlášení se k účasti v soutěži je účastník povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu. Účastníci s neplatnou emailovou adresou jsou ze soutěže automaticky vyloučeni.

4. O výhercích soutěže se rozhodne losováním. Výherci budou o výhře informování do nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže e-mailem zaslaným na adresu uvedenou účastníkem.

5. Výhry budou výhercům předány poštou a to do 30 dnů od ukončení soutěže. Výhry, které nebudou doručeny a vrátí se zpět pořadateli, propadají ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za vady na výhře.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo soutěž ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Poskytnutí finanční náhrady namísto výher a právní vymáhání výher či právní vymáhání účasti v soutěži není možné.

7. Účastník soutěže uděluje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem vyhodnocení soutěže a dalších marketingových činností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu zaniká registrace účastníka s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je účastník vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

8. Účastník vyjadřuje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Účastník je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel. Odvoláním souhlasu zaniká registrace uživatele s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na případnou výhru.

9. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na soutěží takového účastníka, který poruší tyto podmínky, a vyhrazuje si dále právo i na vyloučení účastníka bez udání důvodu.

Tagy: Soutěž, Aktuálně

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Komentáře ke článku

Tento článek ještě nikdo neokomentoval. Buďte první!

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií