Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: Mezinárodní konference Biomasa a energetika 2009

26. 11. 2009 | Magazín Biom.cz


Letošní ročník konference Biomasa a energetika 2009, kterou pořádá České sdružení pro biomasu CZ Biom, se bude zabývat současnými problémy spojenými s využitím biomasy a naváže tak na předchozích 13 ročníků úspěšné konference Energetické a průmyslové rostliny. Přednášející z několika zemí Evropské unie, např. Švédska, Rakouska nebo Polska, přinesou zkušenosti s využíváním biomasy ze zahraničí.

Témata konference Biomasa a energetika 2009

Hlavní otázkou, kterou se konference pokusí zodpovědět, bude, jak dál využívat biomasu. Česká republika již přijala systémovou podporu elektřinyobnovitelných zdrojů energie (OZE), dosud však nebyla přijata systémová podpora tepla, ačkoliv je možno výrobou tepla dosáhnout vyšší efektivity využitím primárních energetických zdrojů – např. právě biomasy. Konference zhodnotí současný systém podpory elektřiny z OZE a seznámí účastníky s úpravami způsobu podpory nejen na příští rok. Přednášející budou v rámci panelové diskuze debatovat o současných návrzích podpory tepla z obnovitelných zdrojů, jejich možných dopadech na konečnou cenu tepla odběratelů, diskutována bude stabilita dodávek biomasy a technické možnosti spalování některých specifických surovin – především dřevní štěpky a slámy.

Další přednášející přinesou novinky z oblasti zvyšování účinnosti a využití tepla – např. nové technologie k využití odpadního tepla k sušení, k vytápění objektů nebo k výrobě elektrické energie.

V současné době se realizuje velké množství investičních záměrů na spalování biomasy jako jsou teplárny nebo elektrárny, nicméně biomasy je omezené množství. Má Česká republika vůbec dostatek biomasy jako paliva pro provoz těchto velkých energetických zdrojů? A mohou naplnit české lesy kapacitu poptávky po štěpce pro energetické zdroje?
Právě lesní štěpce a jejímu využití pro teplárenství bude věnován jeden celý blok konference. Představeny budou české a švédské zkušenosti s výrobou a distribucí štěpky. Dozvíme se, jak se využívá biomasa ve velkých energetických zdrojích v Německu, Belgii a Rakousku. Jsou to právě Švédsko a Rakousko, které mají největší procento výroby energie z obnovitelných zdrojů v Evropě.

V neposlední řadě nahlédneme do situace na trhu s biomasou a rychle rostoucími dřevinami v Polsku.

V současnosti produkuje Česká republika z obnovitelných zdrojů cca 6,5 % energie. Aby naplnila závazek Evropské unie, musí do roku 2020 toto množství zdvojnásobit a vyrobit tak 13 %. Je možné toho dosáhnout? Aktuálně jsme svědky razantního rozvoje  výstavby fotovoltaických elektráren, jejichž výkupní cena je v poslední době z pohledu investorů velmi příznivá. Naopak ostatní zdroje, např. komunální bioplynové stanice, mají výkupní cenu relativně nízkou. K tomuto tématu se vyjádří místopředseda Energetického regulačního úřadu, Ing. Blahoslav Němeček, který posluchače seznámí s výší výkupní ceny za elektřinu z biomasy a tzv. zeleného bonusu pro příští rok.

Informace o konferenci Biomasa a energetika 2009

Datum konference: středa 2. prosince 2009 od 9:00 hod.
Místo konání: Praha 6 - Suchdol; AULA České zemědělské univerzity, Kamýcká 129
Přihlášky na www.biom.cz, email: sekretariat@biom.cz, tel.: 604 856 036
Podrobný rozpis přednášek: http://biom.cz/cz/akce/biomasa-amp-energetika-2009

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny. Je jedinou organizací v republice, která sdružuje odborníky, podnikatele a další subjekty ze širokého spektra oboru biomasy: fytoenergetika, bioplyn, kapalná biopaliva, výrobci dřevní biomasy a kompostárenství.

CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě, a německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V. Jednou ze základních funkcí sdružení je poskytování informací . Nabízí v rámci České republiky prakticky nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů na webu www.biom.cz 
 


Související články

Tagy: Energie, Aktuálně, Energetika, Vytápění, Biomasa

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Komentáře ke článku

Tento článek ještě nikdo neokomentoval. Buďte první!

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií