Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: ČEZ Distribuce sjednocuje řídící dispečerský systém

06. 08. 2010 | Tisková zpráva


ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ podepsala smlouvu se společností Ness Czech, s.r.o., na implementaci jednotného dispečerského systému řízení distribuční sítě. Ten nahradí pět stávajících rozdílných dispečerských systémů a zároveň je spolu s realizací nových projektů Smart Grid součástí optimalizace řízení distribuční sítě. Zajistí mimo jiné také větší míru zabezpečení v případě výpadku či živelných pohrom.

O projektu: Automatizované systémy dispečerského zařízení

Tento projekt má zajistit dodání a zprovoznění nového jednotného dispečerského systému. Je klíčovým projektem ČEZ Distribuce a součástí opatřeních umožňujících zlepšit činnost společnosti v oblasti kvality dodávky elektřiny našim zákazníkům,“ je přesvědčen Pavel Filipi, ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce. „Společnost NESS Czech, která zvítězila ve výběrovém řízení, s námi v rámci Skupiny ČEZ spolupracuje na řadě jiných projektů a věřím, že bude i nadále velkým přínosem jak při samotné implementaci, tak i v oblasti rozhraní vlastního dispečerského řídicího systému na ostatní systémy,“ dodává Filipi.


Jiří Zejmon, dispečer jednoho z regionálních dispečinků ČEZ Distribuce, právě přijímá hlášení o poruše

Cílem projektu ASDŘ (automatizované systémy dispečerského zařízení) je nasazení jednotného řídícího dispečerského systému distribuční sítě velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, který nahradí pět stávajících samostatných rozdílných systémů, vložených do společnosti ČEZ Distribuce při transformaci bývalých regionálních energetických společností v roce 2005. V případě nutnosti tak může řízení v jednom regionu převzít region jiný. Nový systém také umožní větší míru zabezpečení a možnost kooperace mezi regiony v případě výpadků elektřiny či živelných pohrom.

V letošním roce bude vyprojektována podstatná část realizačního projektu, vlastní postupné uvádění do provozu je naplánováno do konce roku 2012,“ informuje dále Filipi.

Dispečinky Skupiny ČEZ fungují nepřetržitě

Společnost Ness v rámci zakázky dodá kompletní hardwarovou i softwarovou infrastrukturu a celý systém řízení, zároveň zajistí i migraci a integraci dat a vytvoří rozhraní i pro ostatní systémy společnosti ČEZ Distribuce. Důležitou součástí je i trenažér celého systému pro dispečery.

Dispečerský systém podporuje činnost dispečinků Skupiny ČEZ. Ty fungují nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dispečinky řeší mimo jiné všechny mimořádné stavy v distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

O společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům, zajištění  plně funkční role výkonného správce aktiv distribuční soustavy a optimální řízení distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků při dodržení maximální spolehlivosti provozu.

Související články

Tagy: Aktuálně

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií