Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Aktuálně: České předsednictví má také ekologické priority

12. 01. 2009 | Tisková zpráva


Kromě základního motta „Evropa bez bariér“ a poněkud podivné aféry o „slazení Evropy“ má Česká republika pro předsedání EU připraveny také své ekologické priority. Ty představil novinářům minulý týden sám ministr životního prostředí Martin Bursík. Při šestiměsíčním předsedání Rady ministrů a Evropské rady chtějí čeští představitelé připravit společnou pozici EU pro jednání o klimatických změnách, ale v plánu je i pokrok v oblasti legislativního balíčku Evropské komise o biodiverzitě nebo projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí.

Ekologické priority českého předsednictví EU představil ministr Martin Bursík

Více informací přináší tisková zpráva nebo powerpointová prezentace v angličtině.

Tisková zpráva

Ochrana klimatu

V oblasti ochrany klimatu povede předsednictví přípravná jednání k dosažení celosvětové dohody o nastavení závazků snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, a to v souladu se závazkem EU k udržení maximálního růstu průměrné globální teploty do 2°C do roku 2050. Schválení klimaticko-energetického balíčku dává EU dobrou výchozí pozici pro tato jednání. Předsednictví bude jednat o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu po roce 2012. Půjde zejména o jednání s USA a dalšími významnými producenty skleníkových plynů (např. Ruskem, Brazílií, Čínou a Indií) a o jejich zapojení do mezinárodního systému ochrany klimatu.

Předsednictví v tomto naváže na jednání po konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na Bali (2007) a v Poznani (2008). Předsednictví bude zastupovat EU při jednání UNFCCC a připravovat společnou pozici EU pro jednání v rámci dalších dalších mezinárodních fór, především pro konferenci v Kodani v prosinci 2009. V souladu se závazky Evropské rady z června 2008 bude na jarní Evropské radě 2009 projednán mechanismus financování boje proti změně klimatu. V průběhu předsednictví bude rovněž zahájeno projednávání Sdělení o adaptacích na změnu klimatu. Předsednictví podporuje zavádění takových adaptačních opatření, která berou na zřetel i další aspekty, jako jsou např. ochrana biologické rozmanitosti a půdy. Zmíněná problematika by se měla stát jedním z témat neformální Rady ministrů pro životní prostředí v červnu 2009.

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí

V rámci ochrany lidského zdraví a životního prostředí zaměří předsednictví pozornost na následující agendu: posun v projednávání návrhu směrnice o průmyslových emisích; dokončení projednání revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu; zahájení projednávání návrhu revize směrnice o národních emisních stropech, bude-li tato předložena Komisí; zahájení projednávání návrhů směrnic revidujících oblast nakládání s elektroodpady. Předsednictví bude rovněž diskutovat problematiku nakládání s bioodpady v návaznosti na veřejněnou Zelenou knihu Komise. České předsednictví bude také koordinovat řadu významných mezinárodních zasedání a aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví a zastupovat na nich EU, např. jednání o snižování výroby a spotřeby rtuti na 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v únoru 2009 v Nairobi.

Logo of Czech presidency of EU

Udržitelná spotřeba a výroba

S ochranou životního prostředí i změnou klimatu souvisí otázka udržitelné spotřeby a výroby. Předsednictví podpoří ty iniciativy, které si kladou za cíl informovanost občanů členských států EU. Jedná se především o označování organizací uplatňujících environmentální přístupy (revize stávajícího nařízení k programu na zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí - EMAS) a podporu prosazování systému ekologického označování výrobků. Zde se předsednictví pokusí o dosažení dohody v prvním čtení s Evropským parlamentem. Předsednictví se bude dále věnovat reportování informací v rámci EU a systému jejich předávání. K této tématice uspořádá mezinárodní konferenci „Towards eEnvironment“.České předsednictví vynaloží maximální úsilí, aby na 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v květnu 2009 v New Yorku byla přijata účinná politická rozhodnutí k integrovanému prosazování udržitelného rozvoje v takových důležitých oblastech, jako jsou zemědělství, rozvoj venkova, ochrana půdy, boj s desertifikací a suchem, a to i v souvislosti s krizí na finančních trzích.

Ochrana biologické rozmanitosti

S ohledem na vzájemnou provázanost ochrany biologické rozmanitosti se změnou klimatu a ochranou půdy se předsednictví zaměří na balíček Komise k biodiverzitě, především na sdělení o invazních druzích. České předsednictví se zároveň pokusí výrazně pokročit v projednávání návrhu nařízení o zákazu obchodování s výrobky z tuleňů. K ochraně biodiverzity chce předsednictví přispět konferencí „Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas“, kterou ve spolupráci s Komisí uspořádá v Praze. Prostřednictvím této konference bude odstartován projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí. Předsednictví se dále hodlá věnovat projednávání návrhu směrnice o ochraně půdy, kde chce navázat na kroky francouzského předsednictví.

 

Související články

Tagy: Ze světa, Události, Tiskové zprávy, Aktuálně, NazelenoPlus, Emise CO2, Globální oteplování, Politika, Komentáře

Vyhrajte LED žárovku nebo 8 GB USB!

Víte, že energetická společnost E.ON letos nabízí dotaci na nákup izolačních materiálů? A chtěli byste vyhrát úspornou LED žárovku nebo USB flash disk s kapacitou 8 GB? Odpovězte na jednoduchou otázku a výhra může být vaše.

Energetická společnost E.ON nabízí pro stávající i nové zákazníky unikátní renovační balíčky, díky kterým můžete nakupovat izolační materiály se slevou až 40 %. Nabídka produktů, na které se sleva vztahuje, je tak široká, že zde naleznete vhodný typ izolace prakticky pro každý projekt od kontaktního zateplení fasády, až po akustickou izolaci podlahy. Výhodné je, že se sleva vztahuje výhradně k nákupu izolačních materiálů, samotné provedení zateplení či izolace následně zrealizujete buď vlastními silami, nebo s vámi vybranou firmou.

Můžete využít jeden, více, nebo také všechny renovační balíčky. Teď už se tedy zbývá jen rozhodnout, které renovační balíčky jsou vhodné pro váš projekt. Abychom vám toto rozhodování zpříjemnili, připravili jsme pro vás soutěž, ve které se 20 výherců může těšit na LED žárovku nebo USB flash disk 8GB. Soutěže se může zúčastnit úplně každý. Své odpovědi na soutěžní otázku zasílejte společně s kontaktními údaji od 3. 5. 2013 do 31. 5. 2013.

Soutěžní otázka:

Kolik renovačních balíčků nabízí energetická společnost E.ON v roce 2013?

4
7
8

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:                       
Email:                                         
Telefon:                                                      
Adresa:        

Kraj:                                                      

 

Komentáře ke článku

Tento článek ještě nikdo neokomentoval. Buďte první!

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií